Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Hoofdstuk 7: Menustructuur SEO en short-URL's


Websites uitgerust met het CMS Max Pages worden per definitie zoekmachinevriendelijk. 
 

Standaard genereert het CMS url's, meta-tags en title-tags die zoekmachine vriendelijk zijn. Dit betekent dat uw pagina's gemakkelijk indexeerbaar zijn voor zoekmachines, wat u weer helpt om bezoek naar uw website te halen. Dit proces wordt ook wel SEO genoemd oftewel Search Engine Optimization. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld bij de online encyclopedie Wikipedia


De unieke SEO voorzieningen van Max Menu
Voor de interne links onder de menuknoppen hebben we echter een uitzondering gemaakt. Die zijn gewoon gemaakt om goed gevonden te worden. Max Pages gebruikt de titels die u aan uw menu-items geeft om daarmee de URL naar de pagina op te bouwen. Menu-items werken ongeveer als de folders/mappen op uw computer.

"En het mooie is dat u zich daar helemaal geen zorgen over hoeft te maken."

Het content management systeem Max regelt dit helemaal automatisch voor u en herkent alle interne links in uw website! Zodra Max Pages een interne link herkent die ook in één van uw menu-items te vinden is zal Max deze automatisch herschrijven zodat zoekmachines uw pagina's perfect zullen indexeren.
Combineer dit met de eigen meta-informatie per pagina die u via het CMS zelf kunt vullen en goede resultaten zullen niet uit blijven, beter kan het niet.

Een voorbeeld menu:
 

/Home/

/Producten/

/Product 1/

/Informatie

/Kosten

/Product 2/

/Informatie

/Kosten

/Diensten/

/Dienst 1/

/Dienst 2/

/Contact/
 

Hoe vertalen we een dergelijke indeling in Max Menu?

In het figuur hiernaast ziet het menu genaamd "Test". In dit menu zijn de items aangemaakt zoals in het voorbeeld hierboven beschreven.

Max menu is gelimiteerd tot maximaal drie niveaus diep. In dit geval zijn de items "Informatie" en "Kosten" dus het laagst mogelijke niveau.

Niveau één en twee worden door het CMS behandeld als mappen, niveau drie wordt altijd gezien als pagina.

Elk item kan op zijn beurt gelinkt zijn aan één van alle beschikbare link-types uit het CMS, gevuld met informatie uit uw database.


De structuur is daar en nu?
Nu de structuur gemaakt is, zullen we de verschillende items moeten koppelen aan beschikbare Max templates. Wanneer we in Max menu één van de items uit de structuur aanklikken, dan verschijnt er een venster genaamd "menu-item wijzigen". In dit kleine venster staat ook het link icoon waarmee we een link kunnen maken naar een beschikbaar template. Een klik op dit icoon opent het koppellink venster.

Om het item te koppelen aan bijvoorbeeld een standaard pagina, kiest u hier uit de beschikbare linktypes voor "Content - Standaard pagina". Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om in die standaard pagina bestaande informatie uit uw database te tonen. Als u een bestaand artikel uit uw content database kiest uit de getoonde pull-down, klikt u daarna op "OK" om het koppellink venster te sluiten en daarna "opslaan" om de gekozen waarden vast te leggen bij het menu-item.

Bijvoorbeeld: Als u het menu-item "Producten/Product 1/Informatie" koppelt aan een standaard pagina met daarin het artikel genaamd  "102 - Informatie over product 1". Dan zal deze interne CMS link "/content/detail.php?ID=102" op de website in de volgende schone URL resulteren.

http://www.uwwebsite.nl/Producten/Product-1/informatie.html 

U ziet hier direct ook dat het systeem de spatie tussen "Product" en het getal "1" automatisch heeft omgebouwd naar een "-" dit is om SEO redenen gedaan. Ook andere karakters worden automatisch omgebouwd.

Verder heeft het laatste item "Informatie" ook de extentie ".html" gekregen dit komt omdat het op het laagst mogelijke niveau "3" in het menu staat. U hoeft hier dus niet zelf over na te denken.

Short-URL's en meer
Wanneer we nu een stap verder gaan, dan kunnen we ook bedenken dat we het item "Producten" zelf ook willen koppelen aan een pagina waarop we onze twee producten naast elkaar willen tonen met bijvoorbeeld een korte introductie en links naar de rest. We gaan er even vanuit dat het artikel met die introductie informatie reeds in het CMS aanwezig is in uw content database onder de naam "Producten introductie". Dan gaan we als volgt te werk. We klikken op het item "Producten" en koppelen dat item aan linktype "Standaard pagina". Daar laden we dan het artikel genaamd "101 - Producten introductie" in. 

Dan zal dit op de website in de volgende URL resulteren.

http://www.uwwebsite.nl/Producten/index.html

Er zijn hele specifieke technische en SEO redenen voor om de URL op deze manier op te bouwen. Een zoekmachine als Google vraagt naast de specifieke pagina's, ook de inhoud van de verschillende mappen op en zal dus het volgende proberen te indexeren:

http://www.uwwebsite.nl/Producten/

Zie dat hier dus geen "index.html" achter staat!

Omdat het systeem standaard de items op niveau 1 en 2 als mappen herkent en er zelf automatisch "index.html" achterzet zal uw pagina correct worden geïndexeerd. 
 
Dit heeft tevens als bijkomend voordeel dat u in uw communicatie (al dan niet online) ook niet genoodzaakt bent om de gehele URL te tonen. Zo kunt u dus in uw brochure de volgende short-URL gebruiken:

http://www.uwwebsite.nl/Producten

Automatische linkherkening door het hele CMS
Stel dat we ergens in een bestaande pagina ook een link willen opnemen naar de eerder genoemde "Producten introductie" pagina. Dan gaan we als volgt te werk.

Via de HTML editor van de verschillende modules kunt u elk stuk tekst, of een afbeelding, selecteren en daar een link aan toevoegen via het link invoegen icoon. Dit icoon opent, net als bij de menu module het link venster. Wanneer we in dat venster hetzelfde linktype en bijhorende content artikel "101 Producten introductie" kiezen als welke ook in het menu gemaakt is, dan kan het systeem die keuze herkennen en zal op de website de URL automatisch worden omgebouwd naar:

http://www.uwwebsite.nl/Producten/index.html

Omdat de intern aangebrachte CMS link: "/content/detail.php?ID=101" op beide plaatsen hetzelfde is, weet het systeem daar op basis van het Max menu een mooie  URL van te maken.

Zo krachtig is het gebruik van Max Menu!
 Reageren

 
Verzenden