Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Website content

 1. Content (tekst en pagina's)
 2. Media (image upload-edit)
 3. Bestandsbeheer (video)
 4. Producten (webwinkel)
 5. Poll (stellingen en reacties)
 6. Portal (externe bronnen)
 7. Gallery (fotoalbums)
 8. Spotlight (slideshows)
 9. FAQ (veel gestelde vragen)

4. 2) 1. Content (tekst en pagina's)

Het plaatsen van een artikel, het maken van nieuwe pagina's, het toevoegen van plaatjes of linkjes in een artikel: allemaal zaken die u met de Content module doet. U creëert nieuwe pagina's of beheert bestaande pagina's, en vervolgens bepaalt u waar deze op uw site gepubliceerd worden. 

 

Met Max Content kunt u onder meer:

 • tekst aanpassen en opmaken
 • nieuwe pagina's aanmaken
 • afbeeldingen uploaden, hergebruiken en in uw content plaatsen
 • links maken (zowel binnen uw site, als naar andere sites)
 • en nog meer redactionele mogelijkheden.

 

Max Content bevat standaard content versiebeheer. Hiermee bereidt u een pagina of artikel voor, terwijl uw bezoekers daar nog niets van zien. Dit artikel gaat dan direct of indien gewenst op een later tijdstip geheel automatisch online, waarbij de vorige versie van die pagina automatisch in het archief gaat.

 

Zoeken en overzichtslijsten content artikelen

Het eerste scherm geeft - net als bijna elke module - een aantal velden waarmee u content uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met content items welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden artikelen. Ook kunt u vanuit deze lijst direct een content item dupliceren om op basis daarvan een nieuw artikel te maken. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat artikel.

 

Gedetailleerd overzicht content artikel

De detailpagina van een content artikel is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 • Titels en tekst
  Deze tab bevat de meest belangrijke informatie van uw artikel of pagina.
  Titel (verplicht), de titel van de pagina in het design vertaald naar de HTML code <H1>. De optie 'zichtbaar' bepaalt of het betreffende element op uw website getoond wordt.
  Subtitel, de subtitel van een door u geplaatst artikel in het design vertaald naar de HTML code <H2>. De optie 'zichtbaar' bepaalt of het betreffende element op uw website getoond wordt.
  Interactie
  Reageren toestaan, bepaalt of er op uw website bij dit artikel door gebruikers gereageerd mag worden.
  Reacties tonen, hiermee worden de reacties voor andere gebruikers zichtbaar.
  Social media weergeven, het tonen van Social media knoppen zorgt voor een toolbar met veel gebruikte social media opties. Zo kan een gebruiker uw pagina doorsturen en/of linken middels facebook. Ook Google+ is hierbij opgenomen. Per website kan er in uw vormgeving en naar wens van afgeweken worden.
  Tekst, het tekstveld van uw content artikel is het meest geavanceerde onderdeel van uw content. Met de zeer uitgebreide functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links, afbeeldingen plaatsen en de broncode in HTML. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".
   
 • Publicatie en URL's
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om dit artikel op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum en voor een bepaalde periode. Het systeem zet uw bestanden elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode. Ook vindt u hier een knop die de automatische functies van het systeem overruled en de getoonde actie direct uitvoert. Zo kunt u een nieuw artikel direct online plaatsen of later weer offline zetten.

  Ook kunt u kiezen of dit artikel getoond mag worden als iemand de zoekfunctie van uw website gebruikt. Het uitschakelen hiervan wordt vaak alleen gebruikt voor die artikelen die systeemteksten bevatten en niet als aparte pagina's getoond mogen worden. Deze optie voorkomt ook dat het artikel als gerelateerde informatie mogelijk getoond wordt bij andere pagina's en/of artikelen op uw website.

  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het bestand beschikbaar is.

  Menukoppelingen en URL's laat u direct zien of er reeds een link naar dit artikel in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze pagina aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".
   
 • Meta-data
  Middels de tab Meta-data kunt u uit SEO overwegingen afwijken van wat het CMS standaard genereert voor uw artikel.
  Meta Titel, dit veld overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <title>
  Meta Beschrijving, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="description">
  Meta Keywords, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="keywords">
  Meta Index, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="ROBOTS" content="INDEX,FOLLOW" />
   
 • Categorisering
  Deze tab bevat een aantal zeer belangrijke opties, welke de indeling en onderlinge relaties tussen uw artikelen bepalen.

  Toon gerelateerde informatie geeft u de mogelijkheid door uw eigen artikelen en pagina's te zoeken om zo op de pagina van het huidige artikel automatisch links te krijgen die aan de door u opgegeven criteria voldoen. Dit is een zeer krachtige manier om geautomatiseerd een interne linkstructuur aan te brengen in uw pagina's. Het systeem matcht automatisch de beste opties en toont alleen de meest relevante resultaten. Intern gebruikt het systeem hiervoor de Content categorieën, de titels, subtitels, teksten en meta-data van uw artikelen.
  Aantal Artikelen, bepaalt hoeveel gerelateerde artikelen er getoond worden op de pagina.
  Op basis van, biedt u de keuze op welke manier er gezocht gaat worden. Dit kan een combinatie van categorie en/of zoekterm zijn.

  Categorisering, gebruikt u om te bepalen wat dit voor een artikel is en daarnaast waar het over gaat. De getoonde categorie komen uit de module Content categorieën en kunt u dus zelf beheren. Verstandig is om voor uzelf een duidelijk onderscheid te maken tussen wat het artikel typeert (wat is de inhoud van dit artikel) en wat het artikel omschrijft (waar gaat dit artikel over). Zo is het bijvoorbeeld verstandig een categorie producten te maken en die alleen te gebruiken voor artikelen die uw producten definiëren. TIP: Denk bij elk artikel dat u schrijft en categoriseert: "Wil ik dat dit artikel in deze rubriek verschijnt?". Zo voorkomt u dat een casebeschrijving over een van uw producten op uw website tussen uw producten komt te staan.

  Positionering, is een speciale categorie die gebruikt wordt om Content artikelen uit uw database op een 'fysieke' plek op de website te plaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld een content-artikel op een vaste plek op de homepagina laten verschijnen of boven het contactformulier. Tijdens de bouw van uw website zijn deze speciale posities in uw website templates opgenomen. Standaard vertoont een positie het nieuwste artikel uit zijn categorie.
   
 • Gekoppelde media
  In deze tab kunt u een link leggen tussen het huidige artikel en bestanden uit de module bestandsbeheer. De gekoppelde bestanden worden als lijst getoond onderaan de pagina van dit betreffende artikel. Zo kunt u een bijhorende PDF op deze manier als bijlage tonen bij uw artikel. Voordeel is dat als het bestand uit de module bestandsbeheer offline gaat of verwijderd wordt dat de link ook automatisch verdwijnt.
  Bestanden, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde bestanden weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u het bestand downloaden of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek bestand, geeft u de mogelijkheid snel door de in bestandsbeheer ge-uploade bestanden te zoeken. Er wordt op de naam van het bestand gezocht. Als het systeem bestanden voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige content artikel.
   
 • Producten
  In deze tab kunt u een link leggen tussen het huidige artikel en producten uit de module producten/webwinkel. De gekoppelde producten worden met hun afbeelding en een korte omschrijving getoond onderaan de pagina van dit artikel. Ook hier geldt het voordeel dat als het product offline gaat of verwijderd wordt dat de link ook automatisch verdwijnt.
  Producten, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde producten weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u het product bekijken of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek product, geeft u de mogelijkheid snel door de in de productendatabase aanwezige items te zoeken. Er wordt o.a. op de naam van het product gezocht. Als het systeem producten voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige content artikel.

 

 

4. 2) 2. Media (image upload-edit)

Dit menu opent een pop-up venster dat toegang biedt tot de op de server aanwezige media. Ook kunt u hier zelf nieuwe afbeeldingen op de server zetten zodat u die later kunt gebruiken in uw pagina's. Op de server kunt u zelf uw eigen mappen aanmaken om uw afbeeldingen op de voor u meest logische plek te kunnen bewaren. Elke afbeelding is herbruikbaar binnen teksten en pagina's en nieuwe afbeeldingen zijn toe te voegen.  Algemene informatie omtrent het gebruik van afbeeldingen vindt u hier

Een paar belangrijke extra opties die deze module biedt:

 • Automatisch schalen van ge-uploade bestanden
 • Uitknippen en schalen van reeds aanwezige afbeeldingen

 

De laatst genoemde is vooral handig wanneer de gebruiker geen toegang heeft tot een bewerkingsprogramma op zijn of haar computer. Ook is het mogelijk een kleine uitsnede te maken van een foto voor het gebruik in een introductietekst waarna de volledige afbeelding gebruikt wordt in de uiteindelijke pagina.

 

 • Linker kolom
  Bovenste blok, bevat een keuze voor het type media dat er getoond wordt. In het merendeel zal deze op de generieke keuze "Media" staan maar kan, als het systeem zelf het venster opent, gestuurd/beperkt worden als andere keuzes voor u op dat moment overbodig zijn.
  Middelste blok, laat de bovengelegen folderstructuur zien.
  Onderste blok, is gereserveerd voor het tonen van informatie over het geselecteerde bestand. Wanneer het over een afbeelding gaat, staan hier de afmetingen en een preview van de afbeelding.
   
 • Rechter kolom
  Bovenste blok, toont het volledige pad op de server van de actieve folder waar op dat moment naar gekeken wordt.
  Middelste blok, toont de inhoud met folders of bestanden op de server van de actieve folder zoals genoemd in het bovenste blok. Deze lijst geeft informatie over de getoonde bestanden en twee extra functies. Als eerste kan met het prullenbakje een bestand definitief verwijderd worden. Als de verwijderde afbeelding ergens in uw CMS gebruikt wordt, kan dat tot een dode link of een ontbrekend plaatje leiden.
  Het potloodje activeert de edit functionaliteit die het CMS voor u beschikbaar heeft. Het systeem opent een nieuw venster met de "Max Image Tool".

  Max Image Tool, in de Image tool vindt u linksboven de keuze voor schalen (standaard) of uitsnijden. Verder staan er de dimensies van de afbeelding getoond en de schaalfactor. Het kan zijn dat de afbeelding dusdanig groot is dat deze niet in het venster past. De image tool kiest dan automatisch een passende schaalfactor om de afbeelding toch te kunnen tonen. Let hierbij wel op dat wanneer de schaalfactor kleiner is dan 100%, het getoonde niet de daadwerkelijke maatgeving van uw afbeelding op internet vertegenwoordigd. Helemaal rechtsboven vindt u een slotje. Dit slotje zorgt er voor dat als u gaat schalen danwel uitsnijden de verhoudingen van de selectie gelijk blijven aan de verhoudingen van het origineel. Wanneer u een wijziging doet, gebruikt u de knop "uitvoeren" of de enter-toets op uw toetsenbord om deze toe te passen.
  Aan de onderzijde van het venster vindt u naast "uitvoeren" de functies om uw aangepaste afbeelding op te slaan. Dit kan onder een nieuwe naam maar ook met dezelfde om de bestaande afbeelding te vervangen.
   
 • Onderste blok, heeft als eerste de mogelijkheid een nieuwe folder op de server te creëren wanneer nodig. Het veld "filename" is optioneel en kan gebruikt worden om de originele naam van het nog te uploaden bestand op de server aan te passen. Naast dit veld is de keuzeknop om op uw eigen PC te bladeren naar het bestand dat u wilt uploaden. Onder "filename" staat een pull-down die een aantal voor-gedefinieerde bestandsdimensies toont. Het kan zijn dat we bij de bouw van uw website hier een aantal specifieke waarden hebben opgenomen voor afbeeldingen die systematisch gebruikt worden zoals bijvoorbeeld de maat van productafbeeldingen. Heeft u specifieke wensen omtrent het formaat kunt u die in de velden ernaast invoeren. Het systeem schaalt dan automatisch uw afbeelding na upload terug binnen de door u opgegeven dimensies. Als u alles heeft ingevoerd en gekozen klikt u op de knop "upload". Als de upload compleet is, zal uw bestand in de lijst in het middelste blok erbij gezet worden waarna u er gebruik van kunt maken.

 

4. 2) 3. Bestandsbeheer (video)

In Bestandsbeheer worden o.a. pdf's, docs en films geupload naar de server en kunnen ze worden gearchiveerd of verwijderd. Grote voordeel van Max Bestandsbeheer versus Max Media is dat het systeem maskeert wat het werkelijke pad op de server is. Hiermee kunt u bestanden beschikbaar maken voor bijvoorbeeld alleen ingelogde gebruikers en systeembreed laten vervallen op een bepaalde datum. Ook versiebeheer en een download counter zijn geïntegreerd.

 

Zoeken en overzichtslijsten bestandsbeheer

Het eerste scherm geeft, net als bijna elke module een aantal velden waarmee u bestanden in uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met bestanden welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden bestanden. Ook kunt u vanuit deze lijst direct een of meerdere bestanden selecteren om te verwijderen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat bestand.

 

Gedetailleerd overzicht bestand

De detailpagina van een content artikel is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 • Bestandsbeheer
  Deze tab bevat de meest belangrijke informatie van uw bestand.
  Naam, de gepubliceerde en zichtbare naam van uw document.
  Bestand, een link naar het bestand.
  Orgnaam, de originele naam van het ge-uploade bestand.
  Gedownload, de downloadcounter van het bestand.
  Upload, een browser input veld voor het uploaden van een nieuw of vervangend bestand.
   
 • Publicatie
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om dit bestand op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode.
  Status, de actuele status van het bestand. Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een bestand de status online heeft, is het publiek beschikbaar voor uw website.
  Zichtbaar, bepaalt de tijdsperiode wanneer en voor hoelang het bestand publiek beschikbaar is. Het systeem zet uw bestanden elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode.
  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het bestand beschikbaar is.

 

 

4. 2) 4. Producten (webwinkel)

Nieuw

Wanneer er in het product startscherm gekozen wordt voor nieuw verschijnt een keuze uit de standaard producttypen. Max Pages kent standaard:

 

 • Product
  Het type product is voor alle fysieke producten die geleverd kunnen worden. Bijvoorbeeld DVD's, boeken, schoenen enz.
   
 • Contract
  Het type contract is vaak gekoppeld aan een dienst of service met een bepaalde duur en/of afnamen van een aantal eenheden. Bijvoorbeeld een aantal vacature plaatsingen, een aantal clicks of toegang tot een afgeschermd deel voor een bepaalde periode.
   
 • Package deal
  Een package deal is zelf geen product maar een verzameling van andere producten tegen een bepaalde prijs. Bijvoorbeeld een Wii spelcomputer + 3 Wii spellen + 20% korting. De prijs kan de som van de gekozen producten zijn of een vaste eigen prijs.
   
 • Korting
  Korting is een product dat een percentage kan vertegenwoordigen of een vaste prijs. Bijvoorbeeld 10% korting of 20 Euro korting. Veelal gebruikt in een package deal of gekoppeld aan een actiecode.

 

Ook kan er direct een of meerdere productcategoriën gekozen worden waar het product onder valt. En op welke sites het product getoond mag worden.

 

Zoeken en overzichtslijsten producten

Het eerste scherm geeft, net als bijna elke module een aantal velden waarmee u producten uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met producten welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden producten. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat product.

 

De knop onderaan het overzicht genaamd "exporteren" maakt een .xlsx export van het huidige zoekresultaat, uitgebreid met belangrijke informatie uit het systeem. Zo kunt u de in Max opgeslagen productinformatie als aanwezige voorraad in externe systemen importeren en/of verwerken.

 

Sorteer product items

In dit blok kiest u de productcategorie waarvan de sortering op de website handmatig moet worden aangepast. Op deze manier kunt u per categorie zelf bepalen welke producten er bovenaan verschijnen. Dit doet u door simpelweg de producten uit de lijst heen en weer te slepen en daarna op opslaan te drukken.

 

Gedetailleerd overzicht product

De detailpagina van een product is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 

Type Product

 • Product
  Deze tab bevat de meest belangrijke en algemene informatie over uw product.
  Type, de typering van het product. U leest hier terug of het een product betreft of bijvoorbeeld een package deal.
  Titel (verplicht), de titel/productnaam van het product. In het design vertaald naar de HTML code <H1>.
  Omschrijving, bevat de uitgebreide tekstuele omschrijving van uw product. Met een beperkte set functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".

  Primaire productinformatie
  Kleur, is een pull-down van kleuren met de optie nieuwe kleuren toe te voegen.
  Maat, is een pull-down van bekende maten en heeft ook de optie een nieuwe maat toe te voegen.
  Voorraad, hierin staat optioneel het aantal stuks voorraad dat er aanwezig is van dit product. Bij online bestellingen wordt hier automatisch van afgeboekt.
  Typenr/EAN, hierin vult u een uniek product-identificatienummer in. Dit kan een EAN, ISBN of ander uniek nummer zijn. Intern werkt het systeem hier niet mee maar het wordt wel gebruikt in de webshop om op te zoeken en getoond in de uitgebreide productinformatie tab van de webshop.
  Prijs, de publiek zichtbare prijs van uw product in- of exclusief BTW percentage.
  Valuta, een pull-down met de voor u beschikbare valuta's. Dit kunnen naast geldige valuta's ook fictieve valuta's zijn als punten.
  Status, betreft de leverstatus van het product. Het kan zijn dat de webshop na bestelling van het laatste stuk uit de voorraad hier geautomatiseerd een verandering in aanbrengt. Bijvoorbeeld van voorradig naar in bestelling. Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast.

  Algemene eigenschappen (geldend voor de hoofduitvoering)
  Ref nr, het interne referentienummer van dit product. Vrij te gebruiken door u als gebruiker van het CMS.
  Merk, vrij in te vullen merkveld. Het systeem doet wel automatisch suggesties van eerder ingevoerde merken waaruit gekozen kan worden om typefouten te voorkomen en schrijfwijzen in lijn te houden.
  Model, vrij in te vullen modelveld. Het systeem doet wel automatisch suggesties van eerder ingevoerde modellen waaruit gekozen kan worden om typefouten te voorkomen en schrijfwijzen in lijn te houden.
  Soort, vrij in te vullen soortveld. Het systeem doet wel automatisch suggesties van eerder ingevoerde soorten waaruit gekozen kan worden om typefouten te voorkomen en schrijfwijzen in lijn te houden.
  Gewicht, gewicht in grammen. Het systeem kan hiermee rekening houden bij het berekenen van de verzendkosten. Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast.
  Eenheid, een numeriek veld waarmee het product een aantal eenheden toegekend kan krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van een contract "3 maanden" of "400 clicks". Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast.
  Leverancier, hier kiest u uit een voorgedefinieerde lijst van leveranciers. Elke leverancier kan eigen verzendwaarden en/of leveringscondities en functionaliteit hebben. Zo is er standaard naast "eigen" een leverancier "Tablisto" waaraan automatisch de Push2Tablet Webshop API gekoppeld is. Met deze laatste is het mogelijk met uw website Push2Tablet documenten te verkopen welke direct licenties opleveren uit dit externe systeem. Exacte functionaliteit van de verschillende leveranciers is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast.
  Verzendkosten, is een pull-down met door de bouwer voorgedefinieerde verzendkosten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor afwijkend te kiezen, waarmee u zelf voor dit product afwijkende verzendkosten kunt opvoeren.
   
 • Publicatie en URL's
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om dit product op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode. Het systeem zet uw producten elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode. Met de pull-down kunt u ook direct uw product online plaatsen waarmee de automatische functies van het systeem overruled worden en de gekozen actie direct wordt uitgevoerd. Zo kunt u een nieuw product direct online plaatsen of later weer offline zetten.

  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het product beschikbaar is.

  Menukoppelingen en URL's laat u direct zien of er reeds een link naar dit product in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze pagina aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".
 • Meta-data
  Middels de tab Meta-data kunt u uit SEO overwegingen afwijken van wat het CMS standaard genereert voor uw product.
  Meta Titel, dit veld overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <title>
  Meta Beschrijving, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="description">
  Meta Keywords, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="keywords">
   
 • Uitvoering
  Deze tab geeft u de mogelijkheid naast een hoofduitvoering snel meerdere uitvoeringen van ditzelfde product aan te maken. Zo kunt u gebruik maken van de algemene eigenschappen van het hoofdproduct en in de webshop op een pagina alle uitvoeringen bij elkaar krijgen. Bijvoorbeeld een schoen in meerdere maten heeft zo 1 productpagina met verschillende uitvoeringen. Of een televisie in drie verschillende kleuren. Met de onderstaande velden kunt u per uitvoering afwijken van de algemene eigenschappen van het product.
  Kleur, kleur van deze uitvoering.
  Maat, maat van deze uitvoering.
  Voorraad, aantal stuks voorraad van deze uitvoering.
  Typenummer, afwijkend typenummer van deze uitvoering.
  Prijs, prijs van deze uitvoering.
  Status, voorraad status van deze uitvoering.
  Actie, dit is de knop voor toevoegen dan wel verwijderen van deze uitvoering.
   
 • Aanbiedingen
  De tab aanbiedingen geeft u de mogelijkheid in een bepaalde periode of bij een bepaald aantal een andere prijs te rekenen voor uw product. De webshop toont dan ook automatisch "Van/Voor" prijzen. U kunt deze aanbiedingen naar wens per uitvoering specifiek maken. Ook creëert u hiermee bijvoorbeeld staffelprijzen. De actieknop opent het toevoegen/wijzigen venster. Daarin vindt u de volgende velden:
  Uitvoering, pull-down van de voor dit product aanwezige uitvoeringen.
  Prijs, afwijkende aanbiedingsprijs.
  Start datum, ingangsdatum van de aanbieding.
  Eind datum, einddatum van de aanbieding.
  Toelichting, omschrijving van de aanbieding.
  Text, uitgebreide omschrijving van de aanbieding.
  Minimale aantal, getal waar vanaf per bestelling de aanbieding geldt. 
  Gebruikerstype, keuze uit de voor u voorgedefinieerde gebruikerstypen waarvoor de aanbieding geldt. Hiermee kunt u bijvoorbeeld speciale prijzen maken voor ingelogde leden.
  Status, geeft de mogelijkheden weer of de aanbieding actief is of niet.
   
 • Categorisering
  Deze tab bevat een aantal zeer belangrijke opties, welke de indeling en onderlinge relaties tussen uw producten bepalen.

  Toon gerelateerde producten, geeft u de mogelijkheid door uw eigen producten te zoeken om zo op de pagina van het huidige product automatisch links te krijgen die aan de door u opgegeven criteria voldoen. Dit is een zeer krachtige manier om geautomatiseerd een interne linkstructuur aan te brengen in uw pagina's. Het systeem matcht automatisch de beste opties en toont alleen de meest relevante resultaten. Intern gebruikt het systeem hiervoor de categorieën, de titels, teksten en meta-data van uw producten.
  Aantal producten, bepaalt hoeveel gerelateerde producten er getoond worden op de pagina.
  Op basis van, biedt u de keuze op welke manier er gezocht gaat worden. Dit kan een combinatie van categorie en/of zoekterm zijn.

  Categorisering, gebruikt u om te bepalen in welke categorieën dit product getoond zal worden. De getoonde categorieën komen uit de module Product categorieën en kunt u dus zelf beheren. TIP: Denk bij elk product dat u invoert en categoriseert: "Wil ik dat dit product in deze rubriek verschijnt?".

  Product specifieke eigenschappen
  Onder dit blok verschijnen automatisch de mogelijke product kenmerken gebaseerd op de eerder gekozen product categorieën. In de module "Product kenmerken" kunt u deze zelf invoeren. Zo kan een categorie "Audio/visueel" kenmerken bevatten als: Blu-ray aanwezig: ja/nee. Plasma: ja/nee enz. Deze eigenschappen kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld een productvergelijk-tool op uw website. Ook worden ze getoond op de detailpagina van uw product.
   
 • Gekoppelde media
  In deze tab kunt u de afbeeldingen voor dit product uploaden en een link leggen tussen het huidige product en bestanden uit de module "Bestandsbeheer".

  Afbeeldingen
  Hier heeft u de mogelijkheid maximaal 10 afbeeldingen aan uw product toe te voegen. De volgorde van de afbeeldingen kunt u veranderen door de ge-uploade afbeeldingen heen en weer te verschuiven. Elke afbeelding heeft een drietal iconen. De eerste is om de afbeelding te koppelen aan bijvoorbeeld een specifieke uitvoering van uw product. Zo kunt u een afbeelding van een rode televisie koppelen aan de rode uitvoering. De tweede is om de afbeelding te verwijderen. Het derde icoon laat u de volledige afbeelding in maximale afmetingen zien.

  Bestandsbeheer
  De gekoppelde bestanden worden als lijst getoond onderaan de pagina van dit betreffende artikel. Zo kunt u een bijhorende PDF op deze manier als bijlage tonen bij uw product. Voordeel is dat als het bestand uit de module bestandsbeheer offline gaat of verwijderd wordt dat de link ook automatisch verdwijnt.
  Bestanden, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde bestanden weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u het bestand downloaden of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek bestand, geeft u de mogelijkheid snel door de in bestandsbeheer ge-uploade bestanden te zoeken. Er wordt op de naam van het bestand gezocht. Als het systeem bestanden voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige product.
   
 • Gekoppelde content
  In deze tab kunt u een link leggen tussen het huidige product en artikelen uit uw content database. Zo kunt u snel uw product toevoegen aan een reeds bestaand content artikel. Dit product verschijnt dan automatisch onderaan de pagina van het content artikel.
  Artikelen, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde content artikelen weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u naar het content artikel toe springen of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek artikel, geeft u de mogelijkheid snel door alle beschikbare content artikelen te zoeken. Er wordt op de titel van het artikel gezocht. Als het systeem content artikelen voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige product.

 

Type Contract

 • Contract
  Deze tab bevat de meest belangrijke en algemene informatie over uw product. Contract producten kunt u gebruiken om bijvoorbeeld gebruikers van uw website toegang te verlenen tot bepaalde diensten van uw website voor een bepaalde periode dan wel voor een aantal eenheden. Wanneer een gebruiker van uw website een contract online afneemt, kan het systeem hier automatisch handelingen aan koppelen. Zo kan een gebruiker die een vacature plaatsingscontract afneemt ook direct een digitaal contract geleverd krijgen waar hij of zij vanaf kan gaan plaatsen. Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast. 

  Titel en omschrijving
  Type, de typering van het product. U leest hier terug of het een contract betreft of bijvoorbeeld een package deal.
  Titel (verplicht), de titel/productnaam van het contract. In het design vertaald naar de HTML code <H1>.
  Omschrijving, bevat de uitgebreide tekstuele omschrijving van uw contract. Met een beperkte set functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".

  Contract
  Looptijd, numerieke waarde welke hoort bij de pull-down erachter die bepaalt voor welke periode. De laatste wordt bij de bouw van uw site gevuld.
  Type, is een voorgedefinieerde pull-down die specificeert om wat voor eenheden het gaat. Zo kan hier bijvoorbeeld een "vacature plaatsing" of een "Inkoop clicks" type. Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast. 

  Productinformatie
  Prijs, de publiek zichtbare prijs van uw product in- of exclusief BTW percentage.
  Valuta, een pull-down met de voor u beschikbare valuta's. Dit kunnen naast geldige valuta's ook fictieve valuta's zijn als punten.
  Ref nr, het interne referentienummer van dit product. Vrij te gebruiken door u als gebruiker van het CMS.
  Eenheid, een numeriek veld waarmee het product een aantal eenheden toegekend kan krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van een contract "3 maanden" of "400 clicks". Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast.
   
 • Publicatie
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om dit product op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode. Het systeem zet uw contracten elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode. Met de pull-down kunt u ook direct uw contract online plaatsen waarmee de automatische functies van het systeem overruled worden en de gekozen actie direct wordt uitgevoerd. Zo kunt u een nieuw contract direct online plaatsen of later weer offline zetten.

  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het product beschikbaar is.
   
 • Categorisering
  Deze tab bevat een aantal zeer belangrijke opties, welke de indeling en onderlinge relaties tussen uw contracten bepalen.

  Categorisering, gebruikt u om te bepalen in welke categorieën dit contract getoond zal worden. De getoonde categorieën komen uit de module Product categorieën en kunt u dus zelf beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld al uw verschillende vacature plaatsingscontracten in de categorie "vacature" plaatsen.

 

Type Package deal

 • Package deal
  Deze tab bevat de meest belangrijke en algemene informatie over uw package deal. Een package deal werkt als een huls om andere producten heen. Hiermee kunt u een aantal van uw producten bundelen om de combinatie tegen een andere prijs aan te bieden.

  Titel en omschrijving
  Type, de typering van het product. U leest hier terug of het een product betreft of bijvoorbeeld een package deal.
  Titel (verplicht), de titel/productnaam van het product. In het design vertaald naar de HTML code <H1>.
  Omschrijving, bevat de uitgebreide tekstuele omschrijving van uw package deal. Met een beperkte set functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".

  Primaire productinformatie
  Prijs, de publiek zichtbare prijs van uw product in- of exclusief BTW percentage.
  Valuta, een pull-down met de voor u beschikbare valuta's. Dit kunnen naast geldige valuta's ook fictieve valuta's zijn als punten.
  Ref nr, het interne referentienummer van dit product. Vrij te gebruiken door u als gebruiker van het CMS.
  Verzendkosten, is een pull-down met door de bouwer voorgedefinieerde verzendkosten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor afwijkend te kiezen waarmee u zelf voor dit product afwijkende verzendkosten kunt opvoeren.

  Gekoppelde producten
  Dit is het blok waarin de producten gekoppeld worden die deze package deal omvat. Hier vindt u een lijst van de reeds eerder gekoppelde producten van deze deal. met onderaan de mogelijkheid andere producten te koppelen. Wanneer er reeds producten gekoppeld zijn kunt u middels de aanwezige iconen direct naar het product toe gaan. Of met de prullenbak de koppeling verwijderen.
  Zoekveld, hierin typt u de naam van het product dat u wenst te koppelen. Het systeem doet dan automatisch een aantal suggesties waaruit gekozen kan worden. U kiest het product dat u wenst te koppelen en selecteert eventueel de specifieke uitvoering die in de pull-down onder het gekozen product kan verschijnen. Vervolgens klikt u op de knop "toevoegen" om het geselecteerde product aan de package deal te koppelen.

  Artikelen, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde content artikelen weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u naar het content artikel toe springen of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek artikel, geeft u de mogelijkheid snel door alle beschikbare content artikelen te zoeken. Er wordt op de titel van het artikel gezocht. Als het systeem content artikelen voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige product.
   
 • Publicatie en URL's
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om dit product op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode. Het systeem zet uw producten elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode. Met de pull-down kunt u ook direct uw product online plaatsen waarmee de automatische functies van het systeem overruled worden en de gekozen actie direct wordt uitgevoerd. Zo kunt u een nieuw product direct online plaatsen of later weer offline zetten.

  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het product beschikbaar is.

  Menukoppelingen en URL's laat u direct zien of er reeds een link naar dit product in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze pagina aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".
 • Meta-data
  Middels de tab Meta-data kunt u uit SEO overwegingen afwijken van wat het CMS standaard genereert voor uw product.
  Meta Titel, dit veld overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <title>
  Meta Beschrijving, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="description">
  Meta Keywords, overschrijft de anders automatisch gegenereerde HTML code voor <meta name="keywords">
   
 • Categorisering
  Deze tab bevat een aantal zeer belangrijke opties, welke de indeling en onderlinge relaties tussen uw producten bepalen.

  Toon gerelateerde producten, geeft u de mogelijkheid door uw eigen producten te zoeken om zo op de pagina van het huidige product automatisch links te krijgen die aan de door u opgegeven criteria voldoen. Dit is een zeer krachtige manier om geautomatiseerd een interne linkstructuur aan te brengen in uw pagina's. Het systeem matcht automatisch de beste opties en toont alleen de meest relevante resultaten. Intern gebruikt het systeem hiervoor de categorieën de titels, teksten en meta-data van uw producten.
  Aantal producten, bepaalt hoeveel gerelateerde producten er getoond worden op de pagina.
  Op basis van, biedt u de keuze op welke manier er gezocht gaat worden. Dit kan een combinatie van categorie en/of zoekterm zijn.

  Categorisering, gebruikt u om te bepalen in welke categorieën dit product getoond zal worden. De getoonde categorieën komen uit de module Product categorieën en kunt u dus zelf beheren. TIP: Denk bij elk product dat u invoert en categoriseert: "Wil ik dat dit artikel in deze rubriek verschijnt?".

  Product specifieke eigenschappen
  Onder dit blok verschijnen automatisch de mogelijke product kenmerken gebaseerd op de eerder gekozen product categorieën. In de module "Product kenmerken" kunt u deze zelf invoeren. Zo kan een categorie "Audio/visueel" kenmerken bevatten als: Blu-ray aanwezig: ja/nee. Plasma: ja/nee enz. Deze eigenschappen kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld een product vergelijk tool op uw website. Ook worden ze getoond op de detailpagina van uw product.
   
 • Gekoppelde media
  In deze tab kunt u de afbeeldingen voor dit product uploaden en een link leggen tussen het huidige product en bestanden uit de module "Bestandsbeheer".

  Afbeeldingen
  Hier vindt u de mogelijkheid maximaal 10 afbeeldingen aan uw product toe te voegen. De volgorde van de afbeeldingen kunt u veranderen door de ge-uploade afbeeldingen heen en weer te verschuiven. Elke afbeelding heeft een drietal iconen. De eerste is om de afbeelding te koppelen aan bijvoorbeeld een specifieke uitvoering van uw product. Zo kunt u een afbeelding van een rode televisie koppelen aan de rode uitvoering. De tweede is om de afbeelding te verwijderen. Het derde icoon laat u de volledige afbeelding in maximale afmetingen zien.

  Bestandsbeheer
  De gekoppelde bestanden worden als lijst getoond onderaan de pagina van dit betreffende artikel. Zo kunt u een bijhorende PDF op deze manier als bijlage tonen bij uw product. Voordeel is dat als het bestand uit de module bestandsbeheer offline gaat of verwijderd wordt dat de link ook automatisch verdwijnt.
  Bestanden, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde bestanden weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u het bestand downloaden of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek bestand, geeft u de mogelijkheid snel door de in bestandsbeheer ge-uploade bestanden te zoeken. Er wordt op de naam van het bestand gezocht. Als het systeem bestanden voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige product.
   
 • Gekoppelde content
  In deze tab kunt u een link leggen tussen het huidige product en artikelen uit uw content database. Zo kunt u snel uw product toevoegen aan een reeds bestaand content artikel. Dit product verschijnt dan automatisch onderaan de pagina van het content artikel.
  Artikelen, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde content artikelen weer. Met de dan beschikbare iconen kunt u naar het content artikel toe springen of de gemaakte koppeling verwijderen.
  Zoek artikel, geeft u de mogelijkheid snel door alle beschikbare content artikelen te zoeken. Er wordt op de titel van het artikel gezocht. Als het systeem content artikelen voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan het huidige product.

 

Type Korting

 • Korting
  Deze tab bevat de meest belangrijke en algemene informatie over uw product. U gebruikt een product van het type korting om bijvoorbeeld te plaatsen in een package deal en zo 10% korting te verlenen. Een andere belangrijke toepassing is in combinatie met actiecodes. Zie: Hoofdstuk 4. 5) 7. "Actiecodes".

  Korting
  Type, de typering van het product. U leest hier terug of het een product betreft of bijvoorbeeld een korting.
  Titel (verplicht), de titel/productnaam van het product. In het design vertaald naar de HTML code <H1>.
  Omschrijving, bevat de uitgebreide tekstuele omschrijving van uw product. Met een beperkte set functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".

  Primaire productinformatie
  In dit blok bepaalt u wat voor kortingsproduct u gaat maken. De onderstaande velden werken als in een of-situatie. U vult ze dus niet allemaal in.
  Prijs, vult u in als u een kortingsproduct ter waarde van een bepaald bedrag wilt maken. U vult hier bijvoorbeeld 25,00 in wanneer u bijvoorbeeld 25 Euro korting wilt geven.
  Percentage, is de numerieke waarde van de procentuele korting. Als u een 10% kortingsproduct wilt maken voor bijvoorbeeld gebruik in een package deal dan vult u hier 10 in en laat u het eerder genoemde prijsveld leeg.
  Valuta, een pull-down met de voor u beschikbare valuta's. Dit kunnen naast geldige valuta's ook fictieve valuta's zijn als punten. Dit veld is gekoppeld aan het prijsveld.
  Ref nr, het interne referentienummer van dit product. Vrij te gebruiken door u als gebruiker van het CMS.
  Eenheid, een numeriek veld waarmee het product een aantal eenheden toegekend kan krijgen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld "3 maanden" of "400 clicks" korting aanbieden. Exacte functionaliteit is afhankelijk van het maatwerk dat er voor u is toegepast.

  Afbeeldingen
  Hier vindt u de mogelijkheid maximaal 10 afbeeldingen aan uw product toe te voegen. De volgorde van de afbeeldingen kunt u veranderen door de ge-uploade afbeeldingen heen en weer te verschuiven. Elke afbeelding heeft een aantal iconen. De eerste is om de afbeelding te verwijderen. Het tweede icoon laat u de volledige afbeelding in maximale afmetingen zien.
   
 • Publicatie
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om dit product op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode. Het systeem zet uw producten elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode. Met de pull-down kunt u ook direct uw product online plaatsen waarmee de automatische functies van het systeem overruled worden en de gekozen actie direct wordt uitgevoerd. Zo kunt u een nieuw product direct online plaatsen of later weer offline zetten.

  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het product beschikbaar is.

 

4. 2) 5. Poll (stellingen en reacties)

Met de Web-poll kunt u eenvoudig op uw website een poll tonen en daarin één of meerdere vragen plaatsen. De antwoorden of statistieken verschijnen wanneer er geantwoord is. Alles wordt opgeslagen voor eventueel gebruik in de toekomst.

 

Zoeken en overzichtslijsten poll

Het eerste scherm geeft, net als bijna elke module een aantal velden waarmee u eerdere poll's uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met eerder gemaakte poll items welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van de betreffende poll.

 

Gedetailleerd overzicht poll

De detailpagina van een poll is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 • Poll
  Hier vindt u de algemene informatie van deze poll.
  Stelling, hierin deponeert u de vraag die u aan uw gebruikers wilt voorleggen. Bijvoorbeeld: Wat vindt u van onze webshop?
  Intro tekst, middels dit veld heeft u de vrijheid om naast de stelling het een en ander verder toe te lichten. Met een beperkte set functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".
   
 • Antwoorden
  Onder antwoorden plaatst u de keuze mogelijkheden die u voorlegt aan uw bezoeker. Met de knop "Nieuw antwoord" opent een dialoog om een nieuw antwoord te plaatsen. Wanneer er meerdere antwoorden zijn opgevoerd kunt u ze in de getoonde vraag- en antwoordboom eenvoudig heen en weer slepen om de getoonde volgorde te veranderen. Klikt u op een van de antwoorden dan opent de dialoog om dat antwoord aan te passen en op te slaan.

  Statistieken
  Dit blok wordt getoond wanneer de poll reeds op uw website getoond wordt en er opgeslagen data van gebruikers aanwezig is. Elk antwoord krijgt het werkelijk gekozen aantal en de procentuele vertegenwoordiging van het antwoord getoond.
   
 • Publicatie
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om deze poll op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode.
  Status, de actuele status van de poll. Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een poll de status online heeft, is deze publiek beschikbaar voor uw website.
  Zichtbaar, bepaalt voor welke gebruikerstypen deze poll zichtbaar is. Zo kunt u een poll tonen aan alleen ingelogde gebruikers of juist niet.
  Controle, hier krijgt u de keuze voor welke methodes het systeem gebruikt om te zien wie er al gestemd heeft.

  Menu koppeling
  In dit blok kunt u direct zien of er reeds een link naar deze poll in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze poll aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".

  Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het bestand beschikbaar is.

 

4. 2) 6. Portal (externe bronnen)

De module Portal kan gebruikt worden om externe content in uw website te tonen. 

 

Er zijn twee verschillende type portalen aan te maken:

 • iFrame
 • RSS/XML

 

De eerste creëert een zogenaamd raam (HTML iframe) in uw pagina. In dit raam kan een externe webpagina (URL) getoond worden. Zo kunt u bijvoorbeeld op een simpele manier een extern uren registratie systeem toch een plekje op uw website geven door dit in te laden in het portal, frame.
De tweede mogelijkheid is om een externe RSS feed in uw pagina te tonen. Dit kan een nieuws feed zijn van een partij waarmee u samenwerkt maar ook een eigen Twitter feed.

 

Zoeken en overzichtslijsten portal

Het eerste scherm geeft, net als bijna elke module een aantal velden waarmee u content uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met portal items. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden portalen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van deze portal. Verder kunt u op het startscherm direct een keuze maken uit een type portal en op de knop "nieuw" klikken om zo een nieuwe portal aan te maken van dat type.

 

Gedetailleerd overzicht portal

De detailpagina van een content artikel is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

Type iFrame

 • Portal
  Deze tab geeft alle informatie weer waarmee de portal in uw site werkt.

  Omschrijving
  Status, de actuele status van de portal. Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een portal de status online heeft, is deze publiek beschikbaar voor uw website.
  Titel, naam van de portal. Wordt gebruikt om in het systeem duidelijk te maken om welke portal het gaat. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een link in het menu naar deze portal.
  Breedte, is de breedte maat in pixels
  Hoogte, is de hoogte maat in pixels. Samen met de bovenstaande waarde bepaalt dit het raam dat in uw website template wordt gemaakt om de externe content in te tonen.
  Url, is de URL van de externe pagina die in het raam (iFrame) geladen zal worden.
  Scroll, bepaalt of het frame een scroll-balk gaat tonen wanneer de externe content niet precies in het raam past.
  Frameborder, bepaalt of er op uw website een kader getoond wordt om het raamwerk.
  Toon banners, is een optie die, wanneer dit zo voor u geprogrammeerd, is kan zorgen voor het laten van externe banjers naast uw portal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Google Adsense advertenties.

  Content
  Selecteer een artikel, toont een pull-down van alle voor u beschikbare online content artikelen. Wanneer hier een artikel gekozen wordt, zal dit artikel boven uw portal getoond worden. Voor het gemak kan er ook snel door de titels van uw content database gezocht worden om zo snel het juiste artikel te vinden.

  Categorisering
  Hier kunt u kiezen uit een aantal voorgedefinieerde categorieën welke uw portal kunnen rubriceren maar ook een bepaalde plek geven op uw website. 

  Menu koppeling
  In dit blok kunt u direct zien of er reeds een link naar deze image gallery in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze gallery aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".

  Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites de portal beschikbaar is.

 

Type RSS/XML

 • Portal
  Deze tab geeft alle informatie weer waarmee de portal in uw site werkt.

  Omschrijving
  Status, de actuele status van de portal. Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een portal de status online heeft, is deze publiek beschikbaar voor uw website.
  Titel, naam van de portal. Wordt gebruikt om in het systeem duidelijk te maken om welke portal het gaat. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een link in het menu naar deze portal.
  Url, is de URL van de externe pagina die in het raam (iFrame) geladen zal worden. De knop achter het URL veld is om de URL te activeren en de externe XML structuur op te halen. Het systeem heeft die informatie nodig in het volgende blok "portal" zodat de juiste velden uit de externe informatie gekozen kunnen worden. Wanneer u op de knop klikt, wordt de informatie in het blok "portal" geladen.
  Ververs tijd, hier kiest u de interval waarmee het systeem de externe informatie actualiseert.
  Max aantal, is een pull-down waarmee u kiest hoeveel van de externe items u wilt gebruiken.
  Scroll, bepaalt of het frame een scroll-balk gaat tonen wanneer de externe content niet precies in het raam past.
  Frameborder, bepaalt of er op uw website een kader getoond wordt om het raamwerk.
  Toon banners, is een optie die, wanneer dit zo voor u geprogrammeerd is, kan zorgen voor het laden van externe banners naast uw portal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Google Adsense advertenties.

  Portal
  Titel, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt een pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie "link" bepaalt of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en hieruit haalt het systeem wat u verderop specificeert als link.
  Omschrijving, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt een pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie "link" bepaalt of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en hieruit haalt het systeem wat u verderop specificeert als link.
  Link, hier kiest u het veld uit de XML dat de link naar het originele bericht bevat. Dit veld wordt door het systeem gebruikt als u "link" aankruist.
  Publicatie datum, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt een pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie "link" bepaalt of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en hieruit haalt het systeem wat u verderop specificeert als link.
  Auteur, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt een pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie "link" bepaalt of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en hieruit haalt het systeem wat u verderop specificeert als link.

  Instellingen
  Bron vermelding, bepaalt of er op uw website een bronvermelding wordt opgenomen met een link naar de bron.
  Open link in nieuw venster, zorgt ervoor dat de automatisch gecreëerde links naar de externe berichten openen in een nieuw venster of in het bestaande venster.
  Sorteer op, bepaalt op welk veld het systeem sorteert bij het tonen van de geladen externe berichten.
  Sorteer volgorde, bepaalt de volgorde van het hiervoor gekozen veld.

  Content
  Selecteer een artikel, toont een pull-down van alle voor u beschikbare online content artikelen. Wanneer hier een artikel gekozen wordt, zal dit artikel boven uw portal getoond worden. Voor het gemak kan er ook snel door de titels van uw content database gezocht worden om zo snel het juiste artikel te vinden.

  Categorisering
  Hier kunt u kiezen uit een aantal voorgedefinieerde categorieën welke uw portal kunnen rubriceren maar ook een bepaalde plek geven op uw website. 

  Menu koppeling
  In dit blok kunt u direct zien of er reeds een link naar deze image gallery in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze gallery aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".

  Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites de portal beschikbaar is.

 

 

4. 2) 7. Gallery (fotoalbums)

Een toevoeging op uw website om in een klik een complete fotogallery aan te maken. In de gallery geeft u de titel in, eventueel nog een introtekst of u koppelt het aan een redactieartikel, en daarna upload u de foto's die u wilt publiceren. Dat kan een voor een, maar kan ook door een zip-bestand met alle foto's ineens te uploaden. U stelt de grootte van de thumbs en de foto's in, en Max Gallery genereert automatisch de thumbs met de foto's. Tot slot bepaalt u het grid, oftewel hoeveel rijen en kolommen u wilt per pagina en album. Staat het album online dan zien de bezoekers een fraaie gallery van uw foto's, met de grote formaten in een handige overlay. 

 

Zoeken en overzichtslijsten gallery

Het eerste scherm geeft, net als bijna elke module een aantal velden waarmee u content uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met content items welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat artikel.

 

Gedetailleerd overzicht gallery

De detailpagina van een gallery is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 • Album
  Deze tab bevat de algemene informatie die het systeem gebruikt om uw fotoalbum online te plaatsen in uw website.
  Status, pull-down met de keuzes Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een gallery de status online heeft, is deze publiek beschikbaar voor uw website.
  Naam, de naam van de/het betreffende foto gallery/album.
  Omschrijving, korte omschrijving van de gallery. Deze wordt gebruikt in de overzichtslijst op uw website van alle galeries.
  Album foto, is de gekozen foto uit alle afbeeldingen die gebruikt wordt in bijvoorbeeld de overzichtslijst. Zou dus een indruk moeten geven van wat er in deze gallery te vinden is aan beeldmateriaal.
  Afmetingen foto en Afmetingen thumbnail, Hier vult u de systeemwaarden in die gebruikt worden bij het automatisch schalen van de door u ge-uploade afbeeldingen.
  Foto's per pagina en Aantal kolommen, is om te bepalen hoe het huidige album op internet aan uw bezoekers gepresenteerd zal worden. Als u bijvoorbeeld kiest voor 1 foto per pagina genereert het systeem automatisch links naar de volgende pagina met foto('s).
  Sorteer foto's op, bepaalt op welk veld het systeem sorteert bij het tonen van uw afbeeldingen.
  Sorteer volgorde, bepaalt de volgorde van het hiervoor gekozen veld.
  Upload batch, hier kunt u middels het uploaden van een ingepakt zip-bestand in een keer een hele set met uw foto's/afbeeldingen uploaden.
   
 • Foto's
  In de tab foto's heeft u de mogelijkheid alle foto's van dit album in te zien en eventueel te verwijderen. Ook kunt u hier met de knop "Nieuw" een losse afbeelding toevoegen. Elke afbeelding heeft drie iconen. De eerste is een camera. Een klik hierop zet de gekozen afbeelding als album foto. De tweede is om een afbeelding uit de gallery te verwijderen. De derde is om de afbeelding in originele afmetingen te bekijken.
   
 • Overig
  In het blok weergave kiest u voor de manier waarop uw bezoekers uw foto's gepresenteerd krijgen wanneer ze een kleine afbeelding aanklikken.

  Content
  Selecteer een artikel, toont een pull-down van alle voor u beschikbare online content artikelen. Wanneer hier een artikel gekozen wordt, zal dit artikel boven uw gallery getoond worden. Voor het gemak kan er ook snel door de titels van uw content database gezocht worden om zo snel het juiste artikel te vinden.

  Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites de image gallery beschikbaar is.

  Menu koppeling
  In dit blok kunt u direct zien of er reeds een link naar deze image gallery in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze gallery aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".

 

4. 2) 8. Spotlight (slideshows)

In de spotlight staan, daar zorgt Max Spotlight voor. Op elke gewenste pagina van de website creëren wij een plek die wordt gevuld door een applicatie in Flash, waarin u zelf bepaalt wat er getoond moet worden en waar dat naartoe moet linken. In deze Spotlight staat een flash template voor u klaar, waarin u zelf de achtergrond aangeeft. Vervolgens bepaalt u welke tekst en afbeelding er moet verschijnen, en eventueel of er dan nog nieuwe teksten en afbeeldingen achteraan komen. Per slide kiest u een link naar een online artikel op uw site, of op andere sites. Met Spotlight heeft uw site een plek die de aandacht trekt, en bepaalt u zelf wanneer u naar welke pagina's wilt verwijzen. Dit is o.a. handig voor het aankondigen van acties, of om extra aandacht te vestigen op de meest essentiële onderdelen van uw site.

 

Omdat deze module voornamelijk op flash gebaseerd is, wordt er tegenwoordig nog maar zeer weinig gebruik van gemaakt. De daadwerkelijke werking van de module valt dan ook buiten het bereik van deze handleiding. Wanneer uw website een spotlight geïnstalleerd heeft, bent u reeds in het bezit van de specifieke handleiding.

 

4. 2) 9. FAQ (veel gestelde vragen)

Om het u en uw bezoekers gemakkelijk te maken, kunt u middels deze module een lijst met veel gestelde vragen op uw website beschikbaar maken. Deze lijst kunt u categoriseren en ordenen, zodat uw bezoeker snel een passend antwoord op zijn vraag kan vinden.

 

Zoeken en overzichtslijsten FAQ

Het eerste scherm geeft, net als bijna elke module een aantal velden waarmee u FAQ's uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met items welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden artikelen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat artikel.

 

Gedetailleerd overzicht FAQ

De detailpagina van een FAQ is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 • FAQ
  Deze tab bevat de algemene informatie van de FAQ.

  Vraag, is het veld waarin u de vraag formuleert welke uw gebruikers zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld: Ik ben mijn wachtwoord vergeten, en nu?
  Antwoord, is het tekstveld waarin u de mogelijke antwoorden op de bovengenoemde vraag kunt omschrijven. Met de zeer uitgebreide functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links, afbeeldingen plaatsen en de broncode in HTML. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor". U kunt hier bijvoorbeeld schrijven: "Het wachtwoord kunt u opnieuw opgeven middels het volgende formulier." Hierbij kunt u met de editor een link maken naar de pagina met het link type "Members - Wachtwoord kwijt".

  Groepering
  In dit blok kunt u een link leggen tussen de huidige vraag en andere vragen uit uw FAQ database. Vragen in dezelfde groep kunnen apart via het CMS aangesproken worden. Ook worden ze op het totaaloverzicht van alle FAQ's onder de groepsnaam getoond op de website.
  Groep, geeft (wanneer reeds aanwezig) de gekoppelde groepen weer. Met de dan beschikbare prullenbak icoon kunt de gemaakte koppeling eventueel weer verwijderen.
  Zoek groep, geeft u de mogelijkheid snel door de groepen te zoeken. Als het systeem groepen voor u vindt, kunt u die uit een pull-down lijstje kiezen en vervolgens koppelen aan de huidige FAQ. Ook kunt u in het veld daaronder de gekozen groepsnaam aanpassen en opslaan.
  Creëer groep, biedt u de mogelijkheid een nieuwe groep te creëren.
   
 • Publicatie
  Deze tab geeft u de opties die nodig zijn om deze FAQ op uw website te publiceren. Dit kan op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode. Het systeem zet uw FAQ's elke nacht automatisch van nieuw naar online en van online naar offline en houdt daarbij rekening met de door u opgegeven tijdsperiode. Ook vindt u hier een knop die de automatische functies van het systeem overruled en de getoonde actie direct uitvoert. Zo kunt u een nieuwe FAQ direct online plaatsen of later weer offline zetten.

  Menukoppelingen en URL's laat u direct zien of er reeds een link naar dit artikel in een menu aanwezig is, en hoe die er dan voor een bezoeker uitziet. Wanneer dat niet zo is, laat het systeem zien wat de automatisch gegenereerde publieke URL zal zijn. Naar wens kunt u hier direct een nieuwe short-url maken door een plek in het menu voor deze pagina aan te maken. Voor meer informatie over het aanbrengen en/of wijzigen van menu-items, zie: Hoofdstuk 4. 3) 1. "Menu's (websitestructuur)".

  Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het bestand beschikbaar is.


Reageren

 
Verzenden