Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Mailing

Met de Mailing module kunt u in grote hoeveelheden gepersonaliseerde algemene mailingen sturen aan uw gebruikers. Om dit te realiseren is de Mailing module opgedeeld in een aantal kleinere aan elkaar gelinkte modules welke hieronder in detail beschreven zijn.
 1. Mailingen
 2. Adresbestand
 3. Status en verzending
 4. Mailing statistieken
 5. Mailing Templates

4. 4) 1. Mailingen
Mailingen vormt de basis van de set van Mailing modules. Hier kunt u zelf nieuwe mailingen aanmaken en eerdere mailingen terugvinden.

Zoeken en overzichtslijsten mailingen
Het eerste scherm geeft - net als bijna elke module - een aantal velden waarmee u mailingen uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met mailing items welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. Door op het "plus" icoon te klikken, dupliceert u een eerdere mailing om als basis te dienen voor een nieuw te versturen mailing. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden mailingen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat artikel.

Verwijder mailingen
In dit blok heeft u de mogelijkheid de mailingen-databse op te schonen. Na analyse van uw statistieken is het verstandig oude mailingen te verwijderen. Meestal gebeurt hier later niets meer mee en ze kunnen voor onnodige vertragingen in de overzichtslijsten gaan zorgen. Kiest u uit de geboden pull-down een periode en klik op "verwijderen."

Gedetaileerd overzicht mailing
De detailpagina van een mailing werkt iets anders dan andere modules. Bovenin is er altijd een snel status overzicht gecombineerd met een aantal links naar de benodigde sub-modules. Zo kunt u bijvoorbeeld van een reeds verzonden mailing naar de statistieken of naar het gekoppelde adressenbestand.

Instellingen
In het instellingen-blok maakt u de instellingen waarmee het systeem bepaalt wanneer uw mailing verzonden dient te worden.
Verzenddatum, bevat de datum waarop de mailing verzonden dient te worden.
Verzendtijd, bevat de gewenste verzendtijd voor de mailing. Deze is gekoppeld aan eerder genoemde datum. Exacte verzending kan tot maximaal een uur afwijken van de hier gekozen tijd maar zal in ieder geval nooit eerder plaatsvinden.
Startdatum, dit is de datum en tijd die het systeem vastlegt wanneer de verzending daadwerkelijk is gestart.
Stopdatum, dit is de datum en tijd die het systeem vastlegt wanneer de verzending daadwerkelijk is gestopt.
Status, in dit veld wordt de huidige status van de mailing getoond. Dit kan een van de volgende zijn:

New, dit is de status die elke nieuwe mailing heeft totdat de mailing wordt klaargezet voor verzending.
Send, betekent dat de mailing klaarstaat voor verzending.
Busy, betekent dat de mailing bezig is om verzonden te worden.
Stopped, is een geforceerde stop. Dit betekent dat u als gebruiker van het CMS of het systeem zelf besloten heeft te stoppen met verzending. In het laatste geval betreft het een mogelijk opgetreden fout situatie.
Done, betekent dat de verzending succesvol is afgerond.

Vervaldatum, markeert de datum waarop een eventueel online beschikbare versie van uw mailing (waar soms in de mailing naar verwezen wordt) niet meer beschikbaar is voor inzage. 

Bericht
Onderwerp, is het onderwerp van uw mailing, ook wel subject genoemd. Uw gebruikers zullen dit vaak als eerste tegenkomen in hun e-mailprogramma en de hier gekozen tekst kan bepalend zijn voor het succes van uw mailing.
E-mail tekst, is de tekstuele variant van uw mailing. Sommige e-mailprogramma's laten alleen deze versie van de tekst zien en niet de uitgebreide, opgemaakte versie, uit het "E-mail HTML" veld. Vaak wordt er in dit veld ook verwezen naar de online beschikbare variant van de mailing zodat de gebruiker toch nog inzage kan krijgen in de verrijkte versie. Of dit voor uw website beschikbaar is, hangt van de implementatie en uitvoering af.
E-mail HTML, is het meest geavanceerde onderdeel van uw Mailing. Met de zeer uitgebreide functies van de gebruikte online editor krijgt u controle over: opmaak, in- en externe links, afbeeldingen plaatsen en de broncode in HTML. Voor meer gedetailleerde informatie en gebruik van de editor zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".

Custom velden. In uw mailing kunt u gebruik maken van maximaal 10 custom velden. Deze velden worden bij het versturen vervangen door data afkomstig uit uw adressenbestand. Het gebruik van deze velden gaat op de volgende manier:

U typt op de gewenste plek in uw bericht bijvoorbeeld:

Beste [custom_1],

Dan zal de tekst "[custom_1]" (inclusief blokhaken) tijdens verzending worden vervangen door de waarde uit veld "custom_1" uit uw adressenbestand. Voor meer informatie hierover zie:  Adresbestand
 
Let op! De in deze editor geboden mogelijkheden zijn op basis van de in HTML aanwezige mogelijkheden. Deze gaan vaak veel verder dan de in e-mailverkeer ondersteunde mogelijkheden. Het is raadzaam gebruik te maken van de voor u speciaal gemaakte e-mail templates/sjablonen. Ook raden wij u aan uw mailing voor verzending naar een aantal test-adressen te sturen met verschillende e-mailprogramma's om zo het resultaat te bekijken. Creëer hiervoor bijvoorbeeld ook een gratis Gmail account of een andere gratis webgebaseerde e-maildienst. 

Bijlagen
U kunt met uw mailing een maximum van 2 bijlagen meesturen. Deze bijlagen kunt u hier naar de server uploaden.
Status, geeft een overzicht van de eventueel reeds aanwezige uploads.
Naam, geeft u de mogelijkheid het door u ge-uploade bestand onder een andere naam mee te sturen.
Upload, is het veld waarmee u het bestand op uw eigen computer opzoekt en upload naar de server.

Emailadressen
Naam afzender, is de naam welke gebruikt wordt bij het versturen van uw mailing en is gekoppeld aan het later genoemde "sender-adres".
Test-adres, hier kunt u een eigen adres invullen dat het systeem gebruikt om een testversie van uw mailing naartoe te sturen. Is gekoppeld aan de knop "Test e-mail".
Report done-adres, is het adres dat het systeem gebruikt om na verzending van de mailing een kort status overzicht te sturen.
Bounce-adres, is het adres waar de onbestelbare berichten op retour komen. De zogenaamde "bounce mail"
Reply-adres, kan afwijken van afzender. Zo kan uw mailing afkomstig zijn van info@uwwebsite.nl terwijl reacties op uw mailing terugkomen op reacties@uwwebsite.nl. 
Sender-adres, is het adres dat als afzender van uw mailing wordt gebruikt.

Custom test velden
Om uw mailingen te personalisren, kunt u gebruik maken van maximaal 10 custom velden. Deze velden worden tijdens verzending vervangen met informatie uit de corresponderende velden van uw adressenbestand. Om de werking ervan te testen bij het versturen van een test e-mail kunt u gebruik maken van deze 10 custom test-velden.

Statistieken
Link statistieken. Wanneer u hier kiest voor ja, zullen alle links in uw mailing worden omgebouwd naar systeem tellers waardoor u uitgebreide inzage kunt verkrijgen in de versturing en het daadwerkelijk gebruik van uw mailing. Kiest u voor nee dan kan het systeem later geen rapportage over de verstuurde mailing genereren.

 

4. 4) 2. Adresbestand
Zoeken en overzichtslijsten adresbestand
Het eerste scherm geeft - net als bijna elke module - een aantal velden waarmee u adressen uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met adressen welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden adressen. U kunt hier door meerdere adressen te markeren als "verwijder" ook een aantal adressen tegelijk uit uw lijst verwijderen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van dat artikel. 

De knop "Nieuw"
Middels de knop "Nieuw" kunt u een nieuw adresbestand toevoegen aan het systeem. Elke mailing heeft een eigen nieuw adresbestand nodig. Als u voor nieuw kiest, krijgt u een aantal keuzes:

 • Nieuw adresbestand uploaden
 • Uw members database gebruiken
  • Met een voorgedefinieerde database query
  • Op basis van een eerder verstuurde mailing

Nieuw adresbestand uploaden
Hier kunt u een eigen tekstbestand met adressen uploaden. Velden dienen comma-gescheiden te zijn en in volgorde van: email, original_id, custom_1, custom_2, etc. 

Uw members database gebruiken
- Met een voorgedefinieerde query maakt u gebruik van een geautomatiseerde zoek op uw database welke door de bouwer voor u is gemaakt. U kunt deze queries niet zelf aanmaken. Op verzoek zijn ze wel aan te brengen als u er bijvoorbeeld achter komt dat u elke weelk dezelfde zoeks aan het voorbereiden bent. 
- Op basis van een eerder gestuurde Mailing maakt het hergebruiken van dezelfde adressen mogelijk. U kiest hier een eerder gestuurde mailing en het systeem dupliceert het adressenbestand (gecorrigeerd met eventuele bounce adressen en/of uitschrijvingen).


Verwijder adresbestand
In dit blok heeft u de mogelijkheid de adressen-database op te schonen. Kiest u uit de geboden pull-down een mailing en klik op "verwijderen" om de aan die mailing gekoppelde adressen te verwijderen.

Gedetaileerd overzicht adres
De detailpagina van een adres heeft één tab, statistieken. Hierop staat van het betreffende adres alle aanwezige informatie.

Mail gegevens
Mailing ID, is het identificatienummer van de gekoppelde mailing.
Mailing, is het onderwerp/naam van de gekoppelde mailing. Hierachter bevindt zich een knop welke direct verwijst naar de betreffende mailing in de mailing module. 
Status, betreft de status van het adres.

New, dit is de status die elk nieuw adres heeft totdat de mailing is verzonden.
Done, betekent dat de verzending is afgerond.
Bounce, betekent dat het adres in het systeem als onbestelbaar is gemarkeerd.

E-mail, is het e-mailadres van de ontvanger.

Import ID, Is het unieke identificatienummer van het adres over alle adreslijsten heen.
Original ID, is het originele identificatienummer van het adres. Bijvoorbeeld het identificatienummer uit uw Members database. 
Custom 1 t/m 10, bevat de custom informatie afkomstig uit uw tekstbestand of andere invoer van adressen. 

De knop "Statistieken ontvanger"
Deze knop activeert een overlay met de verstuurde Mailing in beeld. Wanneer u nu over de links in de mailing heen beweegt geeft het systeem informatie over welke links de ontvanger wel en niet geklikt heeft. Dit is alleen beschikbaar als u er bij de mailing voor gekozen heeft om statistieken te laten meten.

Mail statistieken (Naam van de Mailing)
Een kort overzicht van algemene informatie van de betreffende mailing waar dit adres deel van uitmaakte. Zie ook: Mailing statistieken

De knop "Statistieken mailing" brengt u direct naar de sub-module Mailing-statistieken en daarbinnen de juiste mailing.
 

4. 4) 3. Status en verzending
Deze module is in feite enkel actief voor mailingen met de status "New" en "Busy".


4. 4) 4. Mailing statistieken

4. 4) 5. Mailing TemplatesReageren

 
Verzenden