Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Instellingen

4. 3) 1. Menu's (websitestructuur)

Max Menu is de module waarmee u de indeling van het menu op uw site beheert. Hiermee maakt u nieuwe menu-items aan in het hoofdmenu of als submenu, door eenvoudig te klikken en te slepen. U bepaalt gelijk waar deze items naar linken, en dat zonder dat u een programmeur nodig heeft om het live te zetten.

 

Wat u in het menu van uw site wijzigt, wordt in Max Menu duidelijk weergegeven. U ziet het menu van uw site, zoals u ook de mappen op uw computer ziet. Door een map op te pakken en te slepen, deelt u uw site optimaal in wanneer u dat wilt.

 

Let op! Wanneer u de naam of volgorde van een reeds bestaand menu-item aanpast, kan dat invloed hebben op hoe zoekmachines uw site zien. Een gevolg kan zijn dat reeds geïndexeerde pagina's onbereikbaar worden omdat ze een andere plek en naam hebben gekregen.

 

Per menu-item bepaalt u waar deze naar linkt. Dat kan zijn naar een content-artikel dat al op de site staat of dat u zojuist heeft aangemaakt, maar Max Menu kan ook met een muisklik naar een contentoverzicht verwijzen, naar de homepage of naar het reactieformulier. De werkelijk voor u beschikbare systeem templates om mee te linken hangen af van welke modules u in gebruik heeft en welke rechten u als Max gebruiker bezit.

 

Menu overzichtslijst

Standaard opent Menu's met een lijst van alle voor u beschikbare menustructuren. Als u 1 website aanstuurt, vindt u hier meestal maar twee menu structuren. 1 Top_menu waarin het hoofdmenu van uw website is opgeslagen. En 1 Footer_menu waarin links onderaan uw website opgeslagen zitten. Een simpele klik op de regel met het menu dat u wenst aan te passen, brengt u naar het gedetailleerde overzicht van het menu

 

Gedetailleerd overzicht menu

Het gedetailleerde overzicht van een menu heeft een aantal tabs in de linker kantlijn om het geheel zo overzichtelijk mogelijk te houden.

 

 • Menustructuur
  Deze tab bevat de belangrijkste informatie van het het gekozen menu, de structuur. Aan de linkerkant vindt u een boomstructuur van folders met op het hoogste niveau de naam van het menu. Links onderin vindt u twee knoppen: "Nieuw menu-item" en "Herstel structuur".

  Nieuw menu-item
  Een klik op deze knop opent een klein scherm over de huidige pagina heen waarin u de mogelijkheid krijgt een nieuw item toe te voegen aan de structuur.
  Plaats onder, is een pull-down met alle menu-items en bepaalt van dit nieuwe item onder welk eerder item dit gaat vallen.
  Naam menu-item, is de publiek zichtbare naam van de folder/pagina. Dit is een van de belangrijkste noemers in de URL structuur van uw website en daarmee zeer belangrijk voor zoekmachines. U heeft hier de mogelijkheid uw pagina's zeer efficiënt te benoemen. Voor uitgebreide SEO-informatie omtrent de menustructuur en hier gekozen naamgeving, zie: Hoofdstuk 7 "Menustructuur SEO en short-URL's".

  Ter illustratie:
  Een menu-item "Producten" met daarin "Product 1" en daarin "Meer informatie"

  wordt op de website vertaald in:
  http://www.uwwebsite.nl/producten/product-1/meer-informatie.html

  Let op: Spaties en andere speciale karakters worden automatisch omgebouwd. U hoeft hier bij de naamgeving niet over na te denken.

  Link, vertoont bij een bestaand item de link zoals het systeem die voor u maakt. Wanneer het een nieuw item betreft staat hier "nog niet bekend"
  Link type, is het soort pagina (smart-template) dat aan dit menu-item gekoppeld is. Wanneer deze koppeling nog niet bestaat toont het systeem "Maak een keuze" en daarachter een icoon met een kettinkje. Om de link aan te brengen klikt u op het icoon. Het systeem opent nu het venster om de link aan te brengen, genaamd "koppellink". Zie: Hoofdstuk 5 "De HTML Editor".

4. 3) 2. Content Categorieën

Met de module Content categorieën kunt u zelf naast een aantal vaste systeem categorieën zelf een indeling bepalen waaronder uw pagina's te vinden zullen zijn. Zo kunt u zelf pagina's groeperen om ze op een overzichtslijst bij elkaar te zetten. Ter illustratie: U kunt een categorie nieuws aanmaken met daarbinnen eigen rubrieken als sport, economisch, techniek enz.

 

Als u vervolgens uw content artikelen in de database koppelt aan de door uzelf gemaakte categorieën kunt u daarmee u hele website indelen. 

 

Wanneer u dit menu aanspreekt, komt u direct binnen in de boomstructuur van "Content categorieën".

 

Categorieën

In dit blok vindt u aan de linkerkant een boomstructuur van folders. Deze folders vertegenwoordigen uw categorieën en subcategorieën.

 

Onderin vindt u twee knoppen: "Opslaan" en "Annuleren". Wanneer u door te slepen met uw categorieën deze anders heeft ingedeeld, dient u op "Opslaan" te klikken om uw wijzigingen vast te leggen. 

 

Categorie wijzigen

Als u aan de linkerzijde een bestaande categorie aanklikt, worden in dit blok de velden geladen waarmee u een tekstuele wijziging kunt uitvoeren. 

Naam (Taal), is een tekstveld waarmee u een wijziging aanbrengt in een categorienaam.  Ook kunt u daar met de knop "Verwijderen" de hele categorie verwijderen. Dit heeft geen invloed op de gekoppelde artikelen, deze blijven in uw database bestaan.

 

Categorie toevoegen

Parent, is een pull-down waarmee u snel bepaalt waaronder uw nieuwe categorie gaat vallen. Mocht u hier iets vergeten te kiezen, komt uw nieuwe categorie onderaan de boomstructuur te staan en zult u die zelf in de juiste folder of plek moeten slepen.

Naam (Taal), in deze velden typt u de naam van uw categorie in, inclusief de eventuele vertalingen. Let daarbij op dat op de uitgebreide overzichtslijsten deze categorienamen ook zichtbaar kunnen zijn voor uw bezoekers.

De knop "Toevoegen" voegt de nieuwe categorie toe in de structuur.

 

4. 3) 3. Content Import

Met Max Content Import kunt u content in XML formaat van verschillende externe bronnen in de Max Content database importeren. Hieronder kunt u een nieuwe import starten of de instellingen van een eerder aangemaakte import wijzigen.

 

Zoek Import

Het eerste scherm geeft - net als bijna elke module - een aantal velden waarmee u content uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met content items welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. Ook vindt u hier de knop "Nieuw" om een nieuwe import te starten.

 

Gedetailleerd overzicht content import

Het gedetailleerde overzicht van een nieuwe of eerder uitgevoerde content import heeft een iets andere structuur dan andere modules van Max. Omdat het importeren uit een aantal stappen bestaat, zijn die ook bovenin opgenomen als een onderverdeling van de module. Wanneer een stap beschikbaar is, kunt u er op klikken om naar de instellingen van die stap toe te gaan.

 

 1. Bronbestand opgeven
 2. Instellingen import
 3. Content controleren
 4. Resultaat

 

1. Bronbestand opgeven

 

Datastructuur. 

In dit blok kiest u welke velden uit het bronbestand naar de Max Content database worden geïmporteerd. U begint met de keuze van een (liefst repeterend) element uit het bronbestand, zo kunt u met een import meerdere Content artikelen importeren. Na deze keuze kunt u de velden binnen dat element koppelen aan de juiste velden in de Content database.

 

Content instellingen

In dit blok maakt u de instellingen waaraan de geïmporteerde content artikelen zullen voldoen.

 

Status, de status van de te importeren artikelen. Nieuw, Online of Offline. 

Publicatie datum, is de datum waarop de artikelen online mogen gaan.

Datum offline, optionele datum waarmee in een klap alle artikelen uit deze import offline gezet kunnen worden.

Talen, zijn als aankruis mogelijkheid aanwezig wanneer uw website meerdere talen ondersteunt. Zo ja, dan kiest u hier de taal welke gekoppeld wordt aan de geïmporteerde artikelen. 

Tonen op Sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert, kunt u hier aankruisen voor welke sites het bestand beschikbaar is. 

 

Categorisering

Hier kiest u uit de boomstructuur de categorieën waaraan de geïmporteerde artikelen dienen te voldoen.

 

2. Instellingen import

Meer uitleg in de module zelf.

 

3. Content controleren

Meer uitleg in de module zelf.

 

4. Resultaat

Meer uitleg in de module zelf.

 

 

4. 3) 4. Product Categorieën

Met de module Product Categorieën kunt u zelf de hoofdcategorieën en subcategorieën van uw webshop definiëren. Deze verdeling is zeer krachtig en geeft u de mogelijkheid uw producten te rubriceren. In samenwerking met de module "Product Kenmerken" heeft u de vrijheid om allerhande kenmerken en kwalificaties aan uw producten toe te kennen. Een uitgebreide productenvergelijker zou hierop gebaseerd kunnen worden. Het eerste scherm toont u een tweetal blokken.

 

Zoek Categorieën

In dit blok kunt u een zoekterm opgeven waarmee door alle aanwezige categorieën gezocht wordt. Het resultaat is een overzichtslijst met alle hoofdcategorieën waarin uw zoekterm al dan niet op onderdelen daarvan voorkomt. Een klik op de regel brengt u naar de betreffende categorie. Onder het blok vindt u ook de knop "Nieuw" en met deze functie maakt u een hele nieuwe hoofdcategorie aan.

 

Ga naar categorie

In dit blok kiest u uit de aanwezige hoofdcategorieën om wijzigingen of toevoegingen aan te kunnen brengen in de structuur van die hoofdcategorie. Ook is er de optie "Alle categorieën sorteren" en hiermee kunt u de volgorde van de hoofdcategorieën aanpassen door ze naar de juiste positie te slepen en op te slaan.

 

In alle gevallen komt u uiteindelijk in de detail weergave van een categorie terecht.

 

Gedetailleerd overzicht van een categorie

Het gedetailleerde overzicht heeft maar 1 tab waarin alle aanpassingen gedaan kunnen worden.

 

Aan de linkerzijde vindt u de boomstructuur van de huidige categorie. De daarin aanwezige onderdelen kunt u middels slepen met uw muis van positie veranderen. De getoonde volgorde is ook de volgorde zoals die op de website wordt weergegeven.

 

Categorie

Dit blok aan de rechterzijde geeft u middels een pull-down direct toegang tot alle aanwezige categorieën wat schakelen tussen de verschillende hoofdcategorieën mogelijk maakt. 

Naam (Taal), in deze velden typt u de naam van uw categorie in inclusief de eventuele vertalingen. Let op dat in de webshop deze categorienamen ook zichtbaar zijn voor uw bezoekers.

De knop "Toevoegen" voegt de nieuwe categorie toe in de structuur.

Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert kunt u hier aankruisen voor welke sites de image gallery beschikbaar is.

 

 

Categorie wijzigen

Als u aan de linkerzijde een bestaande categorie aanklikt worden in dit blok de velden geladen waarmee u een tekstuele wijziging kunt uitvoeren. 

Naam (Taal), is een tekstveld waarmee u een wijziging aanbrengt in een categorienaam.  Ook kunt u daar met de knop "Verwijderen" de hele categorie verwijderen. Dit heeft geen invloed op de gekoppelde producten, deze blijven in uw database bestaan.

 

Categorie toevoegen

Parent, is een pull-down waarmee u snel bepaalt waaronder uw nieuwe categorie gaat vallen. Mocht u hier iets vergeten te kiezen, komt uw nieuwe categorie onderaan de boomstructuur te staan en zult u die zelf in de juiste folder of plek moeten slepen.

Naam (Taal), in deze velden typt u de naam van uw categorie in, inclusief de eventuele vertalingen. Let op dat in de webshop deze categorienamen ook zichtbaar zijn voor uw bezoekers. De knop "Toevoegen" voegt de nieuwe categorie toe in de structuur.

 

 

4. 3) 5. Product kenmerken

Max Product kenmerken is de module waarmee u per product categorie kenmerken kunt toekennen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u kenmerken kunt maken als "Bluetooth" met als opties: "Niet aanwezig","1.0", "2.0" en deze koppelen aan de product categorie "Elektronica". Vanaf dat moment kunt u bij elk product dat in de categorie "Elektronica" hoort deze opties kiezen. U vindt deze opties bij het product in de tab "Categorisering" in het blok "Product specifieke eigenschappen".

 

Met deze kenmerken kan er desgewenst voor uw webshop een uitgebreide productvergelijker gemaakt worden.

 

Zoek kenmerk

Op het startscherm van deze module vindt u de de velden waarmee u door de aanwezige kenmerken kunt zoeken. 

Titel, is het veld waarmee de naam van het betreffende kenmerk opgeslagen is.
Value, is het veld waarin de waarden van de kenmerken te vinden zijn.

Categorie, is een pull-down waarmee de aanwezige product categorieën geselecteerd kunnen worden. Onderaan het blok vindt u twee knoppen. De knop "zoeken" start uw zoekopdracht. Wanneer u hier een zoekopdracht uitvoert, is het resultaat een overzichtslijst van de kenmerken die voldoen aan uw zoekopdracht. Een simpele klik op de regel met het kenmerk dat u wenst aan te passen, brengt u naar het gedetailleerde overzicht van het kenmerk.

Met de knop "Nieuw" kunt u een nieuw kenmerk toevoegen. 

 

Gedetailleerd overzicht kenmerk

Het gedetailleerde overzicht van een productkenmerk heeft 1 tab in de linker kantlijn.

 

 • Kenmerken
  Dit blok toont de titels van de kenmerken en bijhorende waarden.
  Titel (Taal), in dit veld geeft u (verplicht) een naam op voor het kenmerk, bijvoorbeeld: "Bluetooth".
  Value (Taal), in dit veld geeft u de 'waarden' op van het kenmerk, bijvoorbeeld: "1.0". Voor al dit soort waarden van het kenmerk, geeft u apart een waarde op. Een product kan dus niet voldoen aan meerdere waarden van hetzelfde kenmerk. Wanneer dit wel zo is, dient er een separaat kenmerk gemaakt te worden. Ter illustratie, als een apparaat "Bluetooth 1.0" en "Bluetooth 2.0" ondersteunt, kunt u het best de kenmerken separaat aanmaken, met als bijhorende waarden bijvoorbeeld "ondersteuning" en "geen ondersteuning". Elke reeds bestaande regel met waarden heeft twee knoppen. De eerste knop is een "potloodje" waarmee u de betreffende regel opent om aan te passen. De tweede knop is een "prullenbakje" waarmee de hele regel met waarden verwijderd wordt. Onderaan de lijst met waarden staat altijd een blanco regel met velden en een knop "Toevoegen" waarmee nieuwe waarden opgegeven kunnen worden bij het kenmerk.
 • Categorie
  In dit blok kiest u uit de pull-downs de categorieën en subcategorieën waar het kenmerk voor geldt. Om de geselecteerde categorie te koppelen, klikt u na de selectie op de knop "Toevoegen". Wanneer er eerder gekoppelde categorieën aanwezig zijn, staat daarachter een knop "Verwijder". Met deze knop verwijdert u alleen de koppeling tussen de categorie en het kenmerk.


Reageren

 
Verzenden