Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Beheer

 1. Members
 2. E-mailberichten
 3. Orders
 4. Contracten
 5. Blacklist
 6. Vertaal teksten
 7. Actiecodes

 

4. 5) 1. Members

De Members module bevat alle gebruikers die zich via uw website geregistreerd hebben. Dat kan via een aantal routes gebeurd zijn:

 

 • U heeft een online community website waarin gebruikers zichzelf kunnen aanmelden om gebruik te maken van uw platform.
 • U heeft een online webshop waarin gebruikers kunnen bestellen en hun account gegevens willen opslaan.
 • U heeft een aanmeldformulier voor uw nieuwsbrief.
 • En vele andere toepassingen...

 

Kortom, in alle gevallen waarin uw website persoonsgegevens dient op te slaan, inclusief het creëren van inloggegevens voor uw gebruikers, dan komt die informatie in de Members database terecht.

 

Zoeken en overzichtslijsten members

Het eerste scherm geeft - net als bijna elke module - een aantal velden waarmee u members uit uw database kunt opzoeken. Ook kunt u hier middels de knop "Nieuw" een nieuw blanco member aanmaken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met members welke gesorteerd kan worden met de titels van de kolommen. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden members.

 

Onderaan de overzichtslijst staat een aantal extra knoppen: "Exporteren" en "Koppel aan mailing". De knoppen gelden voor de huidige gevonden selectie van gebruikers en bieden u de mogelijkheid om die selectie van gebruikers te exporteren naar een bestand of te koppelen aan een mailing uit de mailing module. Wanneer u voor exporteren kiest, laat het CMS u eerst een lijst met de aanwezige velden in de database zien. U kunt dan kiezen welke velden u wel en niet in uw export wilt terugzien. Om de huidige selectie te koppelen aan een mailing, dient er een mailing waaraan nog geen adressenbestand gekoppeld is, in het systeem klaar te staan.

 

Klikt u simpelweg op de gewenste regel, dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van de member in kwestie.

 

Gedetailleerd overzicht member

De detailpagina van een member is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

 • Gegevens
  Deze tab bevat de meest belangrijke informatie van uw gebruiker.
  Gebruikersnaam, is het veld dat gebruikt wordt voor uw website wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van het e-mailadres om in te loggen.
  Wachtwoord wijzigen, hier kunt u voor uw gebruiker een nieuw wachtwoord laten genereren middels de knop erachter. Het feit dat hier niets instaat wil niet zeggen dat er geen wachtwoord aanwezig is. Het systeem kan die wachtwoorden namelijk niet laten zien omdat ze volledig versleuteld in uw database zijn opgeslagen uit veiligheidsoogpunt. In het ernstige geval dat een niet geautoriseerde gebruiker toegang tot uw gebruikersdatabase zou krijgen zijn de wachtwoorden van uw gebruikers beschermd.
  Debiteurnr, wordt veelal automatisch gevuld door de webshop module.
  Bedrijf, is de bedrijfsnaam.
  Voornaam, bevat voornaam of initialen van uw gebruiker.
  Achternaam, bevat achternaam inclusief tussenvoegsel van uw gebruiker
  Geslacht, is, zoals duidelijk moge zijn, man of vrouw.
  Adres, bevat de straatnaam van de gebruiker.
  Huisnummer, wordt gebruikt voor het opslaan van het nummer en kan eventueel ook tekstuele waarden aan ivm toevoegingen op het nummer, bijvoorbeeld 1b.
  Postcode, is een tekstveld waarin een postcode kan worden opgeslagen.
  Woonplaats, bevat de plaatsgegevens van de gebruiker.
  Land, is een pull-down met landen afkomstig uit een uitgebreide lijst van landen standaard aanwezig in Max CMS.
  E-mail, is het e-mailadres van de gebruiker maar kan tevens gebruikt worden om in te loggen, indien uw website zodanig is ingericht.
  Type, is het veld waarin het systeem bijhoudt om wat voor soort gebruiker het gaat. Veelal gesplitst in "client" en "user" waarbij type "client" bedrijven zijn en type "user" de personen zijn. Ter illustratie: Als u een vacature website beheert, dan zijn de vacature-plaatsers type "client" en de werkzoekenden type "user".

  Onderaan het blok vindt u een knop "Inloggen". Middels die knop kunt u als de huidige gebruiker inloggen in uw eigen website. U heeft hier de inloggegevens van uw gebruiker dus niet voor nodig, het systeem loodst u hier vanzelf doorheen. Deze knop geeft u de unieke mogelijkheid om naar uw website te kijken door de ogen van uw eindgebruiker. Dit kan soms handig zijn wanneer uw gebruiker ergens vastloopt of iets simpelweg niet begrijpt.

  Exacte invulling van overige velden kan per site afwijken en sluiten aan bij het maatwerk gedaan voor de bouw van uw website.

  Orders
  In dit blok worden de orders getoond welke deze specifieke gebruiker via uw website geplaatst heeft. Rechts onderin vindt u een knop "Nieuw" waarmee u handmatig een nieuwe order voor de betreffende gebruiker kunt aanmaken. Een simpele klik op een regel brengt u rechtstreeks naar de betreffende order in de order module. Zie: Hoofdstuk 4. 5) 3. "Orders".

  Contracten
  Wordt automatisch getoond wanneer uw gebruiker een contract heeft afgenomen. Dit kan omdat u handmatig een order heeft aangemaakt waarin een contract uit uw producten database is opgenomen als orderregel. Het contract wordt dan automatisch gecreëerd wanneer de order status "afgerond" krijgt en wordt opgeslagen.

  Mailing
  Dit blok bevat een lijst met alle mailingen uit de mailing module waar deze gebruiker een ontvanger van is geweest. Een simpele klik op een mailing brengt u naar de detailstatistieken van deze gebruiker van de betreffende mailing.
   
 • Status
  Deze tab geeft u inzage in een aantal systeeminstellingen en gegevens gegenereerd door deze gebruiker.
  Geactiveerd, bevat een pull-down waarin "Ja" of "Nee" kan staan. Deze status geeft aan of een gebruiker zijn registratie geactiveerd heeft middels de link in de automatisch gestuurde activatie e-mail.
  Geblokkeerd, bevat tevens een pull-down waarin "Ja" of "Nee" kan staan. Deze pull-down geeft u als beheerder de mogelijkheid om de gebruiker (tijdelijk) te blokkeren zodat hij of zij niet kan inloggen in uw website. Dit kan om verschillende redenen soms gewenst zijn.
  Taal, wordt geautomatiseerd of via het registratieformulier gevuld en bevat de taal die uw gebruiker geselecteerd heeft.
  Bron, wordt vooral gebruikt wanneer uw CMS meerdere sites bestuurt. U kunt in dit veld dan terugvinden via welke site uw gebruiker is aangemeld.

  Extra
  Laatste inlogdatum, is de datum waarop de gebruiker het laatst is ingelogd in uw website.
  Aantal keren ingelogd, is het totaal aantal malen dat de gebruiker in uw website is ingelogd.
  Ip-adres, is het publieke ip-adres waarvandaan de laatste maal werd ingelogd.
  Browser, bevat de uitgebreide gegevens van de browser die gebruikt werd bij de laatste succesvolle inlog van de gebruiker.

4. 5) 2. E-mailberichten

4. 5) 3. Orders

4. 5) 4. Contracten

4. 5) 5. Blacklist

4. 5) 6. Vertaal teksten

4. 5) 7. ActiecodesReageren

 
Verzenden