Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Hoofdstuk 2: Inloggen in Max een eerste indruk

 1. Hoe log ik in
 2. Waar vind ik wat
 3. Basisprincipes en veel gebruikte termen

 

2. 1) Hoe log ik in

Om gebruik te maken van de mogelijkheden van Max Pages zult u moeten inloggen in het CMS (Content Management Systeem). Bij de bouw van uw website hebben we een inlognaam (uw e-mailadres) en wachtwoord voor u aangemaakt en deze kunt u op de onderstaande URL gebruiken om in te loggen. U ontvangt hiervan een geautomatiseerd bericht afkomstig uit het systeem.

 

Het inlogscherm vindt u op:

 

http://www.uwwebsite.nl/max

 

Een succesvolle login brengt u naar het startscherm van het CMS Max Pages.

 

2. 2) Waar vind ik wat

Het CMS Max Pages is ingedeeld in een aantal hoofdmenu's en al naar gelang de door u afgenomen modules en rechten vindt u onder deze hoofdmenu's de toegang tot de verschillende modules. Om u op weg te helpen met waar u het een en ander terug kunt vinden, leggen we in het kort uit waar de hoofdmenu's voor staan.

 

Max Pages hoofdmenu's:

 1. Max
  Dit menu is de snelle manier terug naar het startscherm van Max Pages
 2. Website content
  Onder dit menu vindt u alle modules die de content beheren die op uw website te vinden is.
 3. Instellingen
  Onder instellingen vindt u de modules die bepalen hoe uw content ingedeeld en gecategoriseerd kan worden.
 4. Mailing
  Onder het mailing menu vindt u de modules die nodig zijn om e-mailingen te versturen aan uw bezoekers, klanten en gebruikers.
 5. Beheer
  Het beheer menu omvat alle modules die u toegang geven tot de via uw website binnen gekomen data.
 6. Admin
  Het admin menu bevat de modules die toegang geven tot de interne werking van een Max Pages gestuurde website. Dit menu zal in veel gevallen niet voor u van toepassing zijn omdat ze door de bouwer van uw website gebruikt worden om uw website in te richten.


2. 3) Basisprincipes en veel gebruikte termen
Het CMS Max Pages kent een aantal basisprincipes waarvan het belangrijk is dat u ze kent en begrijpt om zo het CMS ten volle te kunnen benutten.


HTML, CSS en meer
De HTML ofwel de codetaal waarin uw pagina's aan uw bezoekers worden aangeboden, wordt voor het gebruik met een CMS opgedeeld in een aantal onderdelen.

CSS
Eén onderdeel is de CSS ook wel de Stylesheet genoemd. De stylesheet omschrijft hoe onderdelen van uw code getoond moeten worden bij uw bezoekers. Bijvoorbeeld hoe de verzendknop onderaan een formulier getoond wordt en welk lettertype daarvoor gebruikt moet worden.

Algemeen website template
Verder wordt de HTML code zelf ook in meerdere stukken opgedeeld. Meestal is er een basis raamwerk gedefinieerd wat de buitenste elementen van uw website omvat. Bijvoorbeeld een bovenbalk met uw logo en een menustructuur er in. Vervolgens een lege ruimte voor de tekst van uw pagina en dan de onderkant van uw website. Dit raamwerk noemen we het "Algemene website template".

Max template
Om de lege ruimte in het midden van uw algemene website template op een slimme en gestructureerde manier te vullen zijn er de zogenoemde "Max templates". Deze speciale pagina's kunt u met het CMS op bijna elke plek in uw teksten of menu aanroepen om zo een nieuwe pagina te creëren. U geeft dan na de keuze van zo'n speciaal "Max template" op welke content u daarin geladen wilt hebben. Het "Max template" bepaalt dan verder hoe die content getoond en verwerkt moet worden.

Content
Alle op uw website aanwezige teksten zijn opgeslagen in uw database. Verreweg de meeste teksten die gebruikt worden op uw website bevinden zich in uw content database. Via de "Content module" heeft u hier volledige toegang toe zodat nagenoeg elke tekst op uw website in uw eigen beheer aan te passen is.

Positionering
Veel van de Max templates hebben naast hun geautomatiseerde werking zelf ook nog een aantal plekken ingebouwd die weer gevuld kunnen worden met tekst of afbeeldingen. Die speciale kleine plekken met een vaste plaats op de pagina worden daar neergezet middels de optie "positionering" in de content module. 

Positionering is een speciale categorie die gebruikt wordt om Content-artikelen uit uw database op een 'fysieke' plek op de website te plaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld een content-artikel op een vaste plek op de homepagina laten verschijnen of boven het contactformulier. Tijdens de bouw van uw website (of achteraf) zijn deze speciale posities in uw "Algemene website template" of "Max templates" opgenomen. Elke positie heeft een naam die gekoppeld is aan de pagina en de plek op de pagina.

Bijvoorbeeld:
Homepage > kolom links > Blok 1

Als u ingelogd in Max uw eigen website bezoekt, worden posities gekenmerkt doordat ze in de Quick-edit balk een extra rood "?" icoon hebben. Wanneer u daarop klikt, vindt u de benodigde uitleg over die specifieke positie.

Quick-edit
Wanneer u, nadat u bent ingelogd in Max Pages, naar uw eigen website surft, zal Max Pages in uw website een aantal extra iconen gaan plaatsen welke alleen voor u zichtbaar zijn. Deze iconen geven een snelle en directe manier om de informatie op die pagina aan te passen. Wanneer het hier om de iconen van de content module of de menu module gaat, krijgt u zelfs de mogelijkheid direct in een laag over de pagina de inhoud aan te passen. Dit is de "Quick-edit".

Short-URL's
Vanaf versie Max Pages 1.3 is het standaard dat het CMS automatisch, waar mogelijk, de kortste route kiest naar een bepaald document. Dit noemen we de "Short-URL". Hiermee maken we het u heel gemakkelijk en hoeft u niet meer na te denken over het fenomeen 'duplicated content' in zoekmachines.

Zo bepaalt u met uw website-menu wat de links worden binnen uw website en hoe deze zijn opgebouwd.

Hoe werkt het? U maakt uw interne links zoals gebruikelijk. Dit gebeurt door deze te koppelen aan de CMS templates die Max voor u beschikbaar heeft. Vervolgens kijkt Max automatisch binnen de gehele website wat de kortste route naar dat specifieke onderdeel is en zal die vervolgens overal gaan gebruiken. Zo kan het zijn dat u in uw website-menu een link maakt naar een bepaald nieuwsbericht en dan wilt u ook dat die link gelijk overal gebruikt wordt.

Een voorbeeld:
U maakt via het CMS een interne link naar standaard pagina met een Content-artikel welke in de database aanwezig is onder nummer 312, de link wordt dan:

http://www.uwwebsite.nl/nl/content/312/titel-van-uw-artikel.html

Maar is er in uw website-menu ook een link is naar ditzelfde bericht, dan worden de links geschreven en opgebouwd zoals het in het menu van uw website staat, bijvoorbeeld:

http://www.uwwebsite.nl/nieuws/binnenland/algemeen.html

Waarbij het hoofdmenu-item "nieuws" een sub-menu heeft dat "binnenland" heet en dat heeft vervolgens weer een sub-menu dat "algemeen" heet.

Status en versies
Bijna alle modules hebben per item de mogelijkheid het item een status te geven. De meest gangbare statussen zijn: "Nieuw", "Online" en "Offline". In alle gevallen geldt het volgende: Alleen items met de status "Online" zijn publiek beschikbaar. Dit betekent overigens niet dat alle items met de status "Online" ook op uw website terug te vinden zijn. Zolang er nergens een link gemaakt wordt naar het online item zelf of naar de categorie waar het item invalt zal het nergens verschijnen.

Verder is het zo dat uw website elke nacht door het systeem automatisch geactualiseerd wordt. Dit betekent dat items met de status "Nieuw" gepubliceerd kunnen worden en "Online" items offline gehaald kunnen worden als voor dat item de publicatiedatum behaald of verstreken is.

Affiliates en sites
Wanneer u vanuit Max meerdere websites bedient dan krijgt u te maken met de termen affiliates en sites. Max heeft namelijk de mogelijkheid om multi-site te opereren. In het systeem is dan elke site een affiliate.

Deze unieke functie biedt u de mogelijkheid binnen het CMS te segmenteren naar bijvoorbeeld verschillende doelgroepen en daar aparte websites voor te maken. Daarnaast kan iedere CMS gebruiker toegang krijgen tot één of meer van deze websites. Zo zorgt u ervoor dat gebruiker A van de ene website nooit teksten kan aanpassen, of zelfs zien, van gebruiker B van de andere website.

Belangrijk om te onthouden is wel dat deze techniek alleen zin heeft wanneer er ook content juist gedeeld moet kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een webwinkel met een totaal assortiment en een speciale doelgroep website met een beperkte selectie daarvan, volledig beschikbaar onder een eigen domein en met eigen vormgeving en pagina's.

 


Volgende hoofdstuk: "3. Quick-start"Reageren

 
Verzenden