Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Editor werkbalk versie 1.5 en 1.7


Op verschillende plaatsen in het CMS ziet u de Editor. Deze bestaat uit diverse icoontjes die zijn bedoeld om tekstopmaak toe te kunnen passen. Tekst kunt u intypen in het grote witte vlak dat zich onder de icoontjes bevindt.

figuur [figuur 1]

Elk icoontje kent een tool-tip. Een tool-tip is een klein balkje met een korte beschrijvende tekst [figuur 1]. Deze komt tevoorschijn zodra u met de muis boven een icoontje blijft staan. De tekst is om u duidelijk te maken waarvoor het icoontje bedoeld is.

De icoontjes zijn onder te verdelen in diverse secties.

Sectie 1

 • Als u op het icoontje Code klikt, wordt de HTML weergave ingeschakeld. Dit geeft degenen die kennis hebben van de HTML opmaaktaal de mogelijkheid HTML tags in te voeren. Als de FCK editor zich in de HTML weergavemodus bevindt, licht het Code icoontje blauw op. Klik nogmaals op het icoontje om terug te keren naar de tekstweergave. Als u HTML tags in de tekstweergave invoert, worden deze niet geînterpreteerd door de browser, dus gewoon weergegeven als zichtbare tekst.
 • Het Nieuwe pagina icoontje doet niks anders dan de huidige tekst volledig wissen, zodat u overnieuw kunt beginnen. Let op: er wordt geen nieuw content-artikel aangemaakt. Dit is niet mogelijk in de FCK editor en zult u moeten doen in de onderliggende MAX webpagina.
 • Het Voorbeeld icoontje opent een nieuw venster en laat de huidige tekst in de FCK editor als webpagina zien. Dit zal nauwelijks verschillen met wat u in de FCK editor ziet omdat de FCK editor een WYSIWYG editor is.
 • Het Sjablonen icoontje opent een venster met een aantal keuze opties voor standaard sjablonen om te dienen als uitgangspunt voor de opmaak van een content-artikel. Let op: Als u kiest voor een sjabloon wordt alle tekst gewist. U begint met een 'leeg' sjabloon
Sectie 2 - Knippen & plakken

 • Het knippen icoontje is bedoeld om geselecteerde tekst te verwijderen én in het 'klembord geheugen' op te slaan zodat u vervolgens deze selectie op een andere plek in de tekst kunt plakken. Plakken kunt u doen met de 'klembord icoontjes'.
 • Het kopiëren icoontje kunt u gebuiken om geselecteerde tekst naar het 'klembord geheugen' te dupliceren zonder dat de geselecteerde tekst uit de tekst wordt verwijderd.
 • Het eerste klembord icoontje (plakken) plakt de tekst uit het klembord geheugen op de plek van de (knipperende) cursor in de tekst. Er zal een pop-up verschijnen met een tekstveld waarin u eerst de tekst uit het klembord geheugen dient te plakken.
 • Het tweede klembord icoontje (plakken als platte tekst) is bedoeld om klembord geheugen te plakken in de tekst, waarbij het klembord geheugen volledig wordt ontdaan van HTML-opmaak.
 • Het derde, vaak uitgeschakelde klembord icoontje (plakken als Word-gegevens) is om tekst vanuit Microsoft Word in de FCK editor te plakken. Er verschijnt een pop-up met daarin een tekstveld waarin u de tekst vanuit Microsoft Word eerst dient te plakken. U hebt dan verder de opties links onderaan in het scherm om 'font-style' gegevens te negeren en 'style' gegevens te verwijderen.
Als u een gedeelte van de tekst selecteert en daarna het klembord geheugen plakt, zal de geselecteerde tekst vervangen worden door de tekst uit het klembord geheugen.

Microsoft Word tekst die u vanuit Word kopieert naar het klembordgeheugen bevat vaak onzichtbare opmaaktekens die niet juist door browsers zoals Internet Explorer en FireFox kan worden geïnterpreteerd. Daarom doet u er goed aan Word tekst altijd via het klembord icoontje 'Plakken met Word-gegevens' te plakken. Hiervoor opent het CMS standaard een veld waarin u uw Word tekst kunt plakken.


Sectie 3

 • Het Printen icoontje maakt connectie met de printer. Er verschijnt een pop-up waarin u uw voorkeuren kunt aangeven. De tekst zal na het klikken op 'OK' worden geprint.
 • Het Spellingscontrole icoontje werkt alleen in Internet Explorer. Daarvoor zult u wel een plugin moeten downloaden. Heeft u deze plugin niet geïnstalleerd en u klikt toch op het icoontje, dan zal automatisch een 'Download & Installatie proces' worden opgestart.
 • Het Ongedaan maken icoontje zal de laatste handeling die u hebt verricht in de FCK editor ongedaan maken. Deze button kunt u net zo vaak indrukken als wenselijk. U zult direct zien dat de laatste handeling ongedaan wordt gemaakt.
 • Het Opnieuw uitvoeren icoontje kunt u indrukken als u 'te vaak' op het icoontje 'Ongedaan maken' heeft geklikt. Het is, zeg maar, een stap vooruit in de handelingen die u heeft verricht. Uiteraard is deze optie alleen beschikbaar nadat u gebruik heeft gemaakt van de button 'Ongedaan maken'. Zo kunt u met deze twee icoontjes heen en weer navigeren door uw handelingen.
Sectie 4
 • De verrekijker-icoon staat voor de functionaliteit van het zoeken en vervangen. Klikt u op dit icoon, dan zal er een pop-up venster verschijnen met twee tabbladen. Binnen het eerste tabblad 'zoeken' kunt u zoeken naar woorden of gedeelten van zinnen binnen uw tekst. De gevonden woorden en/of zinsneden zullen met een blauwe achtergrond worden weergegeven. Binnen het tweede tabblad kunt u zoeken en vervangen.
 • Het vervangen icoontje opent het bovengenoemde pop-up venster direct in het tweede tabblad 'zoeken en vervangen'.
 • Wilt u alle tekst, opmaak en images in de FCK editor in één keer selecteren, klik dan op het icoontje alles selecteren.
 • Met het opmaak verwijderen icoontje kunt u de opmaak van geselecteerde tekst verwijderen.
 • Met het HTML cleanup icoontje wordt er een pop-up venster geopend. In dit venster kunt u aangeven welke HTML-tags u uit geselecteerde tekst wilt verwijderen. Let erop dat als u geen tekst hebt geselecteerd, deze functionaliteit op de gehele tekst wordt toegepast.
Sectie 5 - Bold, Italic & onderstreept


Deze eerste drie icoontjes zijn de icoontjes die u het meest zult gebruiken om uw tekst op te maken. Het zijn de icoontjes om uw tekst vet (=bold), cursief (=italic) en onderstreept te laten weergeven. Met het vierde icoontje kunt u een streep door de tekst halen. Er zijn verschillende manieren om de opmaak toe te passen op de tekst.
 1. Tijdens het typen kunt u op het icoontje klikken en zal de achtergrond van het betreffende icoontje blauw worden. De letters die u daarna typt, zullen worden weergegeven in de opmaak van uw keuze. U kunt meer dan één van de icoontjes tegelijk aanklikken. Zo kunt u bijvoorbeeld tegelijk bold en italic typen.
 2. Een andere mogelijkheid is om achteraf de tekst waarvan u de opmaak wilt wijzigen te selecteren en dan één of meer icoontjes in te drukken.
U kunt de knoppen ook via het toetsenbord bedienen:
(op de Mac vervangt u Control door; Command/Appel-toets)
 • Bold: Houd de Control toest ingedrukt en druk tegelijk de letter B in.
 • Italic: Houd de Control toest ingedrukt en druk tegelijk de letter I in.
 • Underline: Houd de Control toest ingedrukt en druk tegelijk de letter U in.

Sectie 6 - Subscript & Superscript


U kunt tekstdelen wijzigen naar Subscript of Superscript door de gewenste tekst te selecteren en daarna één van deze icoontjes aan te klikken.

Sectie 7 - Lijsten, inspringen en quote's


Met de icoontjes uit sectie 7 kunt u genummerde en ongenummerde lijsten maken.
Een genummerde lijst ziet er als volgt uit:
 1. item 1
 2. item 2
 3. item 3
 4. etcetera...
Een ongenummerde lijst ziet er als volgt uit:
 • item 1
 • item 2
 • item 3
U kunt beginnen een lijst in te voeren door één van de icoontjes aan te klikken. Na elk nieuwe item drukt u de 'enter' toets in. De cursor belandt op een nieuwe regel met een bullet of een nieuw nummer. Als u het laatste item hebt ingevoerd, drukt u 2 maal op enter. De lijst zal nu afgesloten worden.

Ook kunt u eerst alle lijst-items onder elkaar typen. Dus voor elk lijst-item begint u te typen op een nieuwe regel. Als de lijst klaar is, selecteert u de regels en klikt u vervolgens op één van de icoontjes.
De icoontjes Inspringen vergroten & inspringen verkleinen zijn ervoor bedoeld een tekstselectie in te laten springen. De ruimte die wordt gecreëerd links van de tekst geldt totdat het tekstblok eindigt met een enter. Het volgende tekstblok zal zonder inspringen beginnen.

Het citaatblok icoontje geeft een tekstselectie weer als een citaat. Het blok waarin het citaat zich bevindt, wordt omgeven door witruime aan alle zijden.

Sectie 8 - Uitlijning


U heeft vier mogelijkheden om tekst uit te lijnen:

Links uitgelijnde tekst staat altijd tegen het linker kader aan.

Rechts uitgelijnde tekst staat altijd tegen het rechter kader aan.
 

Gecentreerde tekst wordt altijd precies in het midden uitgelijnd.
 

Uitgevulde tekst zal altijd zo opgerekt worden dat het altijd van links tot rechts de hele beschikbare ruimte inneemt. Dus het laatste woord op de regel zal altijd helemaal rechts tegen het kader aan staan. U kunt de icoontjes aanklikken als u toe bent gekomen aan een stuk tekst dat anders moet worden uitgelijnd dan het voorgaande stuk tekst. Ook kunt u weer achteraf een stuk tekst naar keuze selecteren en dan een opmaak-icoontje naar wens aanklikken. Deze hele alinea met tekst is uitgevuld, zoals u ziet vormt het een recht blok tekst tussen de linker en rechter kaders in.

Sectie 9 - Link invoegen


Het eerste icoontje Link invoegen/wijzigen geeft de mogelijkheid op de plek van de cursor een link te plaatsen. Ook kunt u een stuk tekst selecteren om deze te linken naar een andere pagina. Deze andere pagina kan een pagina van uw eigen website zijn,  bijvoorbeeld een ander content-artikel of een bestand om te downloaden. Het kan ook een verwijzing naar een andere website zijn, zoals bijv. http://www.nu.nl.

Door te klikken op het icoon wordt er een pop-up venster geopend met een drietal tabbladen.
 1. Binnen het eerste tabblad linkomschrijving kunt u aangeven wat voor type link het moet zijn. Door het type link te selecteren, verschijnt er een tweede pull-down box of tekstveld waarin u de bijhorende optie kunt bepalen. Zie hier een uitgebreide omschrijving van de verschillende link types.
 2. Binnen het tweede tabblad bepaalt u hoe de link geopend moet worden. Dat kan zijn in een pop-up venster, in een nieuw tabblad of in hetzelfde scherm. Kiest u voor een pop-up venster, dan kunt u daarna bepalen hoe dit pop-up venster eruit moet zien.
 3. In het derde tabblad kunt u optioneel HTML attributen invullen. Dit is voor diegenen die kennis van HTML hebben.

Het anker icoon is bedoeld om binnen de tekst van één pagina een interne link te creëren. Deze interne link moet u een naam geven. De positie in de tekst waar deze interne link staat noemen we ook wel een 'anchor' en is binnen de FCK editor herkenbaar door een geel gekleurd anker icoontje. De uiteindelijke verwijzing naar deze link creëert u door ergens anders in de tekst een link te maken. Klik op het icoontje link invoegen/wijzigen en kies voor het type link 'Interne link in pagina'. Er zal dan een overzicht verschijnen van interne links binnen de huidige pagina. Kies de interne link waarheen deze nieuwe link moet verwijzen.

Sectie 10


In het uitklapmenu stijl kunt u geselecteerde tekst opmaken. Selecteer de tekst waarvan u de opmaak wilt wijzigen. Selecteer daarna de opmaak in het uitklapmenu. Ook kunt u eerste een keuze maken uit één van de stijlen, daarna de tekst typen, en daarna de stijlkeuze weer 'uitklikken'.
Het is mogelijk meerdere stijlen tegelijk te selecteren. Er verschijnt dan een klein zwart pijltje voor de geselecteerde opties.


Sectie 11


Kijk voor het gebruik van het afbeelding invoegen/wijzigen icoontje in de volgende sectie

figuur [figuur 2]

Tabel invoegen
Door op het tabel invoegen/wijzigen icoontje te klikken, wordt er een pop-up venster [figuur 2] geopend. In dit venster kunt u de parameters instellen die bepalen hoe de tabel eruit komt te zien. Later kan de weergave, zoals het aantal kolommen en rijen, altijd gewijzigd worden door de tabel in de FCK editor aan te klikken en weer op het tabel invoegen/wijzigen icoontje te klikken. Het pop-up venster zal weer tevoorschijn komen.

U kunt de volgende eigenschappen in het pop-up venster instellen voor een tabel:
 • Het aantal rijen (=horizontele regels) en kolommen (=verticale regels)
 • De breedte van de gehele tabel in pixels óf het percentage van de breedte van uw content-artikel*)
 • De hoogte kunt u in pixel-eenheden invoeren*).
 • De breedte van de rand die u hier invoert, forceert alleen de breedte van de buitenste randbreedte (=rondom de gehele tabel), de breedte van elke cel afzonderlijk is maximaal 1 pixel.
 • De afstand tussen de cellen kunt u instellen in pixels.
 • De afstand vanaf de rand cel is de afstand tussen de tekst binnen de cel en de rand rondom die cel. Deze kunt u in pixeleenheden invoeren.
 • De uitlijning geeft aan hoe de tekst in een cel moet worden weergegeven. De opties zijn links uitgelijnd, rechts uitgelijnd of gecentreerd.
 • De naam die u invoert, komt gecentreerd in een vet lettertype boven de tabel te staan. Optioneel.
 • De samenvatting is het veld dat alleen weergegeven wordt in niet grafische browsers.
*) De breedte en de hoogte die u opgeeft voor de tabel zijn minimale maten. De celvulling zal de grootte van de cel doen meeschalen zodat de tekst altijd leesbaar is. In een later stadium, als u daadwerkelijk tekst in de cellen gaat invoeren, kunt u bepalen hoe zinnen moeten worden afgebroken.

Als u alle gewenste parameters hebt ingevuld, klikt u op de 'OK' button en zal het pop-up venster gesloten worden. Er wordt nu een lege tabel op basis van uw invoer ingevoegd in de tekst. Door met de muis in een cel te klikken zal de knipperende cursor in de cel verschijnen en kunt u de tekst in de cel invoeren.

figuur[figuur 3]

Als u eigenschappen van een enkele cel wilt wijzigen, klikt u met de rechter muisknop in de te wijzigen cel. Er verschijnt een muismenu waarin een aantal keuze opties zijn:
 • Met Knippen kunt u een geselecteerd stuk tekst naar het klembord geheugen verplaatsen. De geselecteerde tekst wordt direct uit de tekst verwijderd.
 • Kopiëren is vergelijkbaar met knippen behalve dat de geselecteerde tekst niet wordt verwijderd.
 • Plakken plakt de beschikbare tekst uit het klembord geheugen op de plek van de cursor in de tekst.
 • Als u met de muis op Cel gaat staan, verschijnt er een tweede menu met opties specifiek voor die cel [figuur 3]
 • Als u met de muis op Rij gaat staan, dan verschijnt er een tweede menu met opties specifiek voor deze rij.
 • Als u met de muis op Kolom gaat staan, dan verschijnt er een tweede menu met opties specifiek voor deze rij.
 • Met Tabel verwijderen verwijderd u de tabel uit de tekst.
 • Met Eigenschappen tabel opent u het pop-up venster uit [figuur]
 • In [figuur] ziet u het menu dat tevoorschijn komt als u met de rechter muisknop in een cel van een tabel klikt én u ziet het tweede menu dat tevoorschijn komt als u met de muis over het (eerste menu) schuift naar de optie Cel.
De opties voor het wijzigen van cel-eigenschappen zijn als volgt:
 • Voeg cel in voor : Deze optie zal links van de cel waarop u heeft geklikt een nieuwe cel invoegen.
 • Voeg cel in achter : Deze optie zal tussen de cel waarop u heeft geklikt en de rechter cel daarvan een nieuwe cel tussenvoegen.
 • Cellen verwijderen : Deze optie zal de cel waarin u met de muis heeft geklikt verwijderen.
 • Voeg samen naar rechts zal de cel waarin u met de muis hebt geklikt samenvoegen met de cel rechts daarvan *).
 • Voeg samen naar beneden : Deze optie zal de cel waarin u met de muis hebt geklikt, samenvoegen met de cel die daar direct onder ligt *).
 • Splits cellen horizontaal : 1) Er wordt een nieuwe cel ingevoegd rechts van de cel die u met de muis hebt aangeklikt. De ruimte die deze twee cellen samen innemen (de oude + de nieuwe) is gelijk aan de ruimte van de bovenliggende cel (=1 kolombreedte). De ingevoerde waarden van beide cellen worden ook samen gevoegd. 2) Als het een eerder samengevoegde cel betreft, zal deze samenvoeging ongedaan worden gemaakt.
 • Splits cellen verticaal : 1) Er wordt een nieuwe cel ingevoegd onder de cel die u met de muis hebt aangeklikt. De hoogte die deze twee cellen samen innemen (de oude + de nieuwe) is gelijk aan ruimte van de naast liggende cellen (= 1 regelhoogte). De ingevoerde waarden van beide cellen worden ook samen gevoegd. 2) Als het een eerder samengevoegde cel betreft, zal deze samenvoeging ongedaan worden gemaakt.
 • Eigenschappen cel : Opent een nieuw pop-up venster met een scala aan opties voor de betreffende cel (zie volgend figuur).
*) Als u gebruik maakt van Mozilla FireFox als browser zijn de opties 'Voeg samen naar rechts' en 'Voeg samen naar beneden' niet beschikbaar in het tweede menu. De opties kunt u vinden in het volgende pop-up venster 'Eigenschappen cel' bij de opties 'overkoepeling rijen' & 'overkoepelen kolommen'.

figuur [figuur 4]

In [figuur 4] ziet u het pop-up venster dat tevoorschijn komt als u in het tweede menu Eigenschappen aanklikt. De volgende cel-eigenschappen zijn beschikbaar om, los van de tabel-eigenschappen, een cel naar eigen inzicht vorm te geven:
 • De breedte van de cel kan ingesteld worden, echter alle cellen in dezelfde kolom zullen meeschalen.
 • De hoogte van de cel kan ingesteld worden, maar ook hiervoor geldt dat alle cellen in de betreffende rij zullen meeschalen.
 • Als u bij Afbreken woorden 'nee' instelt zullen alle woorden achterelkaar blijven staan en de cel zo breed schalen zodat alle woorden op één regel passen. U hebt wel de mogelijkheid zelf een regel te onderbreken door gebruik te maken van de 'enter-toets'. Zo hebt u de beste controle over de opmaak van de cel. Kiest u voor 'Ja' dan zullen zinnen worden afgebroken tussen de afzonderlijke woorden. Dit afbreken zal niet altijd voorspelbaar verlopen en in sommige situaties de cel schalen.
 • Bij Horizontale uitlijning & Verticale uitlijning kunt u aangeven waar de tekst geplaatst moet worden in de cel. Vooral als omliggende cellen meer tekst bevatten (waardoor cellen geschaald worden in zowel breedte als hoogte) komt er in de betreffende cel veel witruimte om de tekst. Door de uitlijning aan te passen kan tekst bijvoorbeeld rechts boven of links onder geplaatst worden. Standaard wordt tekst zowel horizontaal als verticaal gecentreerd.
 • Met overkoepeling rijen & overkoepeling kolommen kunt u cellen aan elkaar verbinden. Als u bij overkoepeling rijen een getal invoert (2 of hoger) worden het aantal cellen die rechts van de betreffende cel liggen aan elkaar verbonden en wordt het 1 cel.
 • Met overkoepeling kolommen kunt u 2 (of meer) cellen onder elkaar met elkaar verbinden.
 • Achtergrondkleur: Kies de kleur van uw keuze voor de achtergrondkleur. Door op selecteren te klikken, kunt u in het pop-up venster dat geopend wordt, een kleur aanwijzen met de muis. Klik daarna op 'Ok' om het venster te sluiten. Het 'Hexadecimale RGB' kleurnummer wordt in het tekstveld ingevuld.
 • Randkleur: Kies de kleur van uw keuze voor de achtergrondkleur. Door op selecteren te klikken, kunt u in het pop-up venster dat geopend wordt, een kleur aanwijzen met de muis. Klik daarna op 'Ok' om het venster te sluiten. Het 'Hexadecimale RGB' kleurnummer wordt in het tekstveld ingevuld.
figuur[figuur 5]

Het menu uit [figuur 5] is het tweede menu dat tevoorschijn komt als u in het eerste menu klikt op Rij. Dit menu kent de volgende opties:
 • Voeg rij in voor : Er wordt een volledige rij met horizontale cellen ingevoegd vóór de cel waarin u hebt geklikt.
 • Voeg rij in achter : Er wordt een volledige rij met horizontale cellen ingevoegd achter de cel waarin u hebt geklikt.
 • Rijen verwijderen : De rij horizontale cellen waarin de cel zich bevindt waarin u hebt geklikt, wordt verwijderd uit de tabel.
figuur[figuur 6]

Het menu uit [figuur 6] is het tweede menu dat tevoorschijn komt als u in het eerste menu klikt op Kolom. Dit menu kent de volgende opties:
 • Voeg kolom in voor : Er wordt een volledig nieuwe kolom (met verticale cellen) ingevoegd links van de cel waarin u hebt geklikt.
 • Voeg kolom in achter : Er wordt een volledig nieuwe kolom (met verticale cellen) ingevoegd rechts van de cel waarin u hebt geklikt.
 • Kolommen verwijderen : De kolom (verticale rij met cellen) waarin u met de muis hebt geklikt, wordt verwijderd uit de tekst.
Sectie 12
 • Het editor maximaliseren icoontje is momenteel niet werkzaam omdat de FCK-editor in een pop-up venster wordt geopend. Wat u wel kunt doen is het venster van de FCK-editor zelf re-sizen door rechts onderaan de punt van het venster te klikken en te schuiven met de muis. Als u daarna het editor maximaliseren icoontje aanklikt, zal de FCK-editor schalen naar de maat van het venster. De twee buttons boven in het scherm (Annuleren & Wijzigingen akkoord) zullen verdwijnen als u maximaliseert en komen weer tevoorschijn als u weer terugkeert naar de vorige venstermaat.
 • Door op het icoontje toon blokken te klikken, worden alle paragrafen in de door u getypte tekst omlijst met een rand. Dit dient alleen ter illustratie om voor uzelf duidelijkheid te verschaffen hoe de flow van de tekst op dit moment verloopt. Dit betreft dan vooral het verduidelijken van het verschil tussen een harde regeleinde (=einde paragraaf, gecreëerd door de 'enter toets') en een regeleinde doordat de zin te lang doorloopt. Deze wordt automatisch afgebroken, maar dit is dan niet het einde van de paragraaf. Door het icoontje aan te klikken, wordt dit verschil duidelijk gevisualiseerd. (Werkt alleen in Internet Explorer).
 • Het seperator icoontje zal geen weergave verschil creëren binnen de FCK-editor. Het effect ervan is alleen zichtbaar op uw website. In de meeste gevallen werkt het zo dat de rode pijl in de tekst binnen uw website wordt vervangen door een 'Lees verder...' link/verwijzing. De tekst na de rode pijl wordt dan niet weergegeven (bijvoorbeeld op de startpagina van uw website). Door op de 'Lees verder...' link te klikken wordt het gehele artikel zichtbaar. Zo kunt u binnen een content-artikel verschil maken tussen een inleiding en de rest van de tekst.Reageren

 
Verzenden