Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Het aanbrengen van een link


Het aanbrengen van een link met de "Koppellink"
Op verschillende plaatsen in het CMS vindt u symbolen voor het aanbrengen van een link. In de Editor is dat een wereldbol met een ketting erover, op andere plaatsen alleen een ketting. Wanneer u een van beide iconen aanklikt, opent het venster "Koppellink". In dit venster vindt u de volgende opties:

Link Type (Max Templates en overige mogelijkheden), is een pull-down welke, afhankelijk van de voor u beschikbare templates, een keuzelijst biedt van alle mogelijke Max templates. Verderop een compleet link type overzicht.

Bij koppelingen vanuit het menu
Zichtbaar voor, toont u de keuze waarmee u bepaalt voor welke gebruikers het item zichtbaar is. Zo kunt u een menu-item tonen aan alleen ingelogde gebruikers of juist niet.
Gebruikers type, werkt in combinatie met bovengenoemde veld en bepaalt voor welk gebruikerstype de conditie geldig is.

Belangrijk: Interne CMS links zijn niet zichtbaar
Alle koppelingen naar Max templates maken gebruik van interne CMS links. Deze interne CMS links (in de vorm van "/content/detail.php?ID=101") zullen nooit in hun ruwe vorm getoond worden aan uw bezoekers maar worden altijd automatisch herschreven naar een SEO vriendelijke URL! Meer hierover in Hoofdstuk 7: "Menustructuur en Short URL's"

Link Type overzicht
 • Website
 • Homepage

  Maakt een link naar de homepage van uw website.
   
 • Bestanden overzichtslijst
  Link naar een pagina met bestanden uit de module bestandsbeheer. U kunt hier ook een bestand kiezen uit een lijst.
   
 • Portal Pagina
  Link naar een pagina met een portal uit de module Portal. U kunt hier een portal kiezen uit een lijst.
   
 • FAQ Pagina/lijst
  Link naar een pagina met een lijst met FAQ's. Dit kunnen alle FAQ's zijn, een groep of een enkele vraag met een antwoord. U kunt hier kiezen uit een lijst.
   
 • Sitemap
  Link naar een pagina waarop een overzicht van alle publiek toegankelijke menu-items worden getoond met hun links. Veel gebruikt onderaan een website om een duidelijk ingang te maken voor bijvoorbeeld een zoekmachine.
   
 • Contactformulier pagina
  Link naar een speciale pagina waarop een standaard contactformulier staat. De invoer van dat formulier komt binnen in de module "beheer - E-mailberichten"
 • Content
 • Standaard pagina
  Dit is de meest gebruikte template. U krijgt hier de mogelijkheid een artikel te kiezen uit de Content module welke getoond zal worden in de opmaak van een standaard pagina. Dit eventueel met de gekozen opties uit de content module zoals: reactiemogelijkheden en/of social media iconen.
   
 • Video pagina
  Functioneert hetzelfde als een standaardpagina met als uitzondering dat een gekoppelde video uit de module bestandsbeheer in een player bovenaan de pagina getoond zal worden.
   
 • Multi-kolom pagina
  Ook hier geldt dat de basis hetzelfde is als een standaard pagina. Uitzondering is dat de eventueel aanwezige gerelateerde artikelen niet als linkjes bij het artikel getoond worden maar in twee kolommen onderaan uw hoofdartikel.
   
 • Standaard overzichtslijst
  Bij een overzichtslijst kiest u een categorie uit de module content categorieën. De pagina geeft dan een geautomatiseerde opsomming van alle content artikelen uit uw database welke gekoppeld zijn aan de betreffende categorie. Met links naar volgende en vorige pagina's wanneer er meer dan tien artikelen zijn die voldoen aan de categorie keuze.
   
 • Uitgebreide overzichtslijst
  Een uitgebreide overzichtslijst werkt hetzelfde als een standaard overzichtslijst met als uitzondering dat eventueel aanwezige subcategorieën en gerelateerde informatie automatisch in de kantlijn getoond zullen worden. Deze pagina verbetert de interne linkstructuur van uw website aanzienlijk en verdient i.v.m SEO de voorkeur boven de standaard overzichtslijst.
   
 • Zoek pagina
  Met een koppeling naar een zoek pagina, heeft u de vrijheid een link te maken naar een standaard overzichtslijst van uw artikelen, maar dan gebaseerd op een vrij op te geven trefwoord. Zo kunt u bijvoorbeeld snel een link in uw tekst aanbrengen die verwijst naar een standaard overzichtslijst op basis van het trefwoord "webshop".
   
 • Webwinkel pagina
  De webwinkel pagina werkt hetzelfde als een standaard pagina met als uitzondering dat het template raamwerk om uw artikel heen, gebaseerd is op de items uit uw webshop. Zo krijgt u bijvoorbeeld de product categorieën en de winkelwagen in de kantlijn en daarnaast alle andere beschikbare content posities horende bij de webshop.
 • Members
 • Dashboard
  Als uw website de mogelijkheid heeft om gebruikers zichzelf te registreren, kunt u met dit item een link maken naar het persoonlijke gebruikers dashboard. Op dit dashboard heeft u de ruimte gebruikers welkom te heten en andere zaken te tonen, gekoppeld aan de gebruiker. Exacte invulling hiervan is afhankelijk van de specifieke wensen van de klant bij de bouw van de website. Vaak wordt er bij een link in het menu naar het dashboard gemeld, dat het alleen beschikbaar is voor ingelogde gebruikers. Niet ingelogde gebruikers zien dit item dan niet.
   
 • Registratie pagina
  Wanneer u een link maakt naar de registratie pagina, toont het systeem de standaard geprogrammeerde pagina waarop een bezoeker van uw website zich kan registreren voor uw website. Meestal is een onderscheid tussen verschillende gebruikerstypen zoals bedrijven en gebruikers. Exacte invulling hiervan is afhankelijk van de specifieke wensen van de klant bij de bouw van de website.
   
 • Gegevens wijzigen
  Een link naar deze pagina brengt een ingelogde gebruiker naar de pagina's waarop hij of zij de eigen gegevens in het systeem kan aanpassen en opslaan. Exacte invulling hiervan is afhankelijk van de specifieke wensen van de klant bij de bouw van de website.
   
 • Uitlog pagina
  Een link naar de uitlog pagina logt de huidige ingelogde gebruiker uit en brengt hem of haar terug naar de homepage van uw website.
   
 • Mailing unsubscribe pagina
  Deze pagina wordt vaak in de mailing module gebruikt om automatisch een versleutelde link op te nemen waarmee de gemailde gebruiker zichzelf kan afmelden voor de ontvangen mailing.
   
 • Order overzichtspagina
  Met dit template kunt u een ingelogde gebruiker van bijvoorbeeld uw webshop een overzicht tonen van al zijn of haar orders. Exacte invulling hiervan is afhankelijk van de specifieke wensen van de klant bij de bouw van de website.
 • Webwinkel
 • Intro pagina
  Dit is het template van de homepage van uw webshop.
   
 • Product pagina
  Een link met dit template geeft u de keuze uit alle beschikbare producten uit uw producten database. Hiermee maakt een rechtstreekse link naar een productpagina van een specifiek product. Inclusief alle elementen van de webshop.
   
 • Winkelwagen pagina
  Met dit template maakt u een link naar de winkelwagen uit uw webshop. Zo kan een bezoeker op elke door u gewenste plek, direct naar zijn of haar winkelwagen.
   
 • Productcategorie overzichtslijst
  Bij een overzichtslijst kiest u een categorie uit de module product categorieën. De pagina geeft dan een geautomatiseerde opsomming van alle producten uit uw database, welke gekoppeld zijn aan de betreffende categorie. Met links naar volgende en vorige pagina's wanneer er meer dan (x) artikelen zijn die voldoen aan de categorie keuze. Het geheel binnen het standaard raamwerk van uw webshop.
 • Poll
 • Pagina
  Met dit template maakt u een link naar een pagina waarop een poll uit de module Poll getoond wordt.
   
 • Overzichtslijst
  Met dit template maakt u een link naar een overzichtslijst waarop alle nog actuele poll's uit de module Poll getoond worden. Eventueel met geautomatiseerde links naar volgende en vorige pagina's wanneer er meer dan 10 poll's actueel zijn.
 • Gallery
 • Album pagina
  Met dit template maakt u een link naar een image gallery waarop de afbeeldingen uit dat album al naar gelang de door u gemaakte instellingen gepresenteerd zullen worden.
   
 • Overzichtslijst
  Met dit template maakt u een link naar een overzichtslijst waarop alle nog actuele image galleries uit de module Gallery getoond worden. Eventueel met geautomatiseerde links naar volgende en vorige pagina's wanneer er meer dan 10 albums actueel zijn.
 • Overige mogelijkheden
 • Externe website
  Wanneer u dit link-type kiest, krijgt u een vrij invulveld waarin een link naar een externe URL geplaatst kan worden. Met de keuze voor het "target" kunt u forceren of de link in een nieuw venster opent of in het bestaande venster.
   
 • Interne link in een pagina
  Een interne link in een pagina maakt u naar een zelf gecreëerd anker. De editor biedt u de mogelijkheid met het anker-icoon om een interne link aan te maken op een bepaalde plek in uw pagina. Die geeft u vervolgens een naam. Wanneer er een dergelijke anker-link in uw pagina staat, kunt u middels deze keuze naar dat anker verwijzen.
   
 • E-mail
  Wanneer u dit link-type kiest, krijgt u een vrij invulveld waarin een e-mailadres geplaatst kan worden. Het systeem maakt dan een zogenaamde HTML mailto link aan waarop een gebruiker kan klikken. Als een bezoeker hierop klikt, start zijn of haar lokale e-mailprogramma op met een nieuw blanco e-mailbericht wat gericht is aan het door u ingevoerde e-mailadres.


Reageren

 
Verzenden