Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Portal


De module Portal kan gebruikt worden om externe content in uw website te tonen. 

 

Er zijn twee verschillende type portalen aan te maken:

 • iFrame
 • RSS/XML

 

De eerste creëert in zogenaamd raam (HTML iframe) in uw pagina. In dit raam kan een externe webpagina (URL) getoond worden. Zo kunt u bijvoorbeeld op een simpele manier een extern uren registratie systeem toch een plekje op uw website geven door dit in te laden in het portal, frame.
De tweede mogelijkheid is om een externe RSS feed in uw pagina te tonen. Dit kan een nieuws feed van een partij zijn waarmee u samenwerkt maar ook een eigen Twitter feed.

 

Zoeken en overzichtslijsten portal

Het eerste scherm net als bijna elke module geeft een aantal velden waarmee u content uit uw database kunt opzoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht is een lijst met portaal items. De lijst geeft u snel inzicht in de belangrijkste informatie van de gevonden portalen. Klikt u simpelweg op de gewenste regel dan gaat u automatisch naar een gedetailleerd overzicht van deze portal. Verder kunt u op het startscherm direct een keuze maken uit een type portal en op de knop "nieuw" klikken om zo een nieuwe portal aan te maken van dat type.

 

Gedetailleerd overzicht portal

De detailpagina van een content artikel is middels een aantal tabs in de linker kantlijn overzichtelijk ingedeeld.

 

Type iFrame

 • Portal
  Deze tab geeft alle informatie weer waarmee de portaal in uw site werkt.

  Omschrijving
  Status, de actuele status van de portal. Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een portal de status online heeft is deze publiek beschikbaar voor uw website.
  Titel, naam van de portaal. Wordt gebruikt om in het systeem duidelijk te maken om welke portaal het gaat. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een link in het menu naar deze portaal.
  Breedte, is de breedte maat in pixels
  Hoogte, is de hoogte maat in pixels. Samen met de bovenstaande waarde bepaalt dit het raam wat in uw website template wordt gemaakt om de externe content in te tonen.
  Url, is de URL van de externe pagina die in het raam (iFrame) geladen zal worden.
  Scroll, bepaalt of het frame een scroll-balk gaat tonen wanneer de externe content niet precies in het raam past.
  Frameborder, bepaalt of er op uw website een kader getoond wordt om het raamwerk.
  Toon banners, is een optie die, wanneer dit zo voor u geprogrammeerd, is kan zorgen voor het laten van externe banjers naast uw portal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Google Adsense advertenties.

  Content
  Selecteer een artikel, toont een pull-down van alle voor u beschikbare online content artikelen. Wanneer hier een artikel gekozen wordt zal dit artikel boven uw portal getoond worden. Voor het gemak kan er ook snel door de titels van uw content database gezocht worden om zo snel het juiste artikel te vinden.

  Categorisering
  Hier kunt u kiezen uit een aantal voor gedefinieerde categorieën welke uw portal kunnen rubriceren maar ook een bepaalde plek geven op uw website. 

  Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert kunt u hier aankruisen voor welke sites de portal beschikbaar is.

 

Type RSS/XML

 • Portal
  Deze tab geeft alle informatie weer waarmee de portaal in uw site werkt.

  Omschrijving
  Status, de actuele status van de portal. Nieuw, Online of Offline. Alleen wanneer een portal de status online heeft is deze publiek beschikbaar voor uw website.
  Titel, naam van de portaal. Wordt gebruikt om in het systeem duidelijk te maken om welke portaal het gaat. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een link in het menu naar deze portaal.
  Url, is de URL van de externe pagina die in het raam (iFrame) geladen zal worden. De knop achter de het URL veld is om de URL te activeren en de externe XML structuur op te halen. Het systeem heeft die informatie nodig in het volgende blok "portal" zodat de juiste velden uit de externe informatie gekozen kunnen worden. Wanneer u op de knop klikt wordt de informatie in het blok "portal geladen".
  Ververs tijd, hier kiest u de interval waarmee het systeem de externe informatie actualiseert.
  Max aantal, is een pull-down waarmee u kiest hoeveel van de externe items u wilt gebruiken.
   Scroll, bepaalt of het frame een scroll-balk gaat tonen wanneer de externe content niet precies in het raam past.
  Frameborder, bepaalt of er op uw website een kader getoond wordt om het raamwerk.
  Toon banners, is een optie die, wanneer dit zo voor u geprogrammeerd is, kan zorgen voor het laden van externe banners naast uw portal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Google Adsense advertenties.

  Portal
  Titel, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt en pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie link bepaald of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en haalt het systeem uit wat u verderop specificeert als link.
  Omschrijving is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt en pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie link bepaald of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en haalt het systeem uit wat u verderop specificeert als link.
  Link, hier kiest u het veld uit de XML dat de link naar het originele bericht bevat. Dit veld wordt door het systeem gebruikt als u "link" aankruist.
  Publicatie datum, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt en pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie link bepaald of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en haalt het systeem uit wat u verderop specificeert als link.
  Auteur, is het veld dat op uw site gebruikt wordt. Hierachter verschijnt en pull-down met de uit de RSS/XML gehaalde veld informatie. U dient hier een keus te maken uit de geboden opties. Verder geeft u met de optie "toon" aan of de inhoud van het veld ook getoond moet worden op uw website. De optie link bepaald of er op uw website onder het getoonde veld automatisch een link gemaakt moet worden. De gebruikte link komt uit de RSS/XML, verwijst naar de bron van het bericht en haalt het systeem uit wat u verderop specificeert als link.

  Instellingen
  Bron vermelding, bepaalt of er op uw website een bronvermelding wordt opgenomen meet een link naar de bron.
  Open link in nieuw venster, zorgt ervoor of de automatisch gecreëerde links naar de externe berichten openen in een nieuw venster of in het bestaande venster.
  Sorteer op, bepaalt op welk veld het systeem sorteert bij het tonen van de geladen externe berichten.
  Sorteer volgorde, bepaalt de volgorde van het hiervoor gekozen veld.

  Content
  Selecteer een artikel, toont een pull-down van alle voor u beschikbare online content artikelen. Wanneer hier een artikel gekozen wordt zal dit artikel boven uw portal getoond worden. Voor het gemak kan er ook snel door de titels van uw content database gezocht worden om zo snel het juiste artikel te vinden.

  Categorisering
  Hier kunt u kiezen uit een aantal voor gedefinieerde categorieën welke uw portal kunnen rubriceren maar ook een bepaalde plek geven op uw website. 

  Tonen op sites (optioneel), wanneer het CMS meerdere websites van uw organisatie beheert kunt u hier aankruisen voor welke sites de portal beschikbaar is.


Reageren

 
Verzenden