Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

E-mailberichten


In de module e-mailberichten vindt u alle correspondentie welke via de contactformulieren van uw website zijn binnengekomen. Het systeem mailt altijd het binnengekomen bericht naar een algemeen website contact adres en slaat daarnaast het hele bericht op in deze module. Zoals bijna alle modules komt u na uw keuze in het zoekscherm van de module terrecht. U heeft hier de mogelijkheid om op een aantal velden van de e-mailberichten database te zoeken. Klikt op gelijk op "Zoeken" dan krijgt u de overzichtslijst van alle reacties.

E-mailberichten overzichtslijst
In de overzichtslijst ziet u de belangrijkste informatie van de binnengekomen reacties zoals: Referentienummer, Datum, Naam, Bedrijf, E-mailadres, Onderwerp en beantwoord. Een simpele klik op de regel brengt u naar de Details van de betreffende reactie.

Emailberichten detailpagina
De details zijn uitgewerk in een aantal blokken hieronder beschreven. Let op! De vuling van de velden is afhankelijk van de in uw website gebruikte formulieren.

Blok 1: NAW Gegevens
Naam, bevat de volledige naam van de persoon dier reageert. 
Geslacht, bevat geslachtsinformatie van de persoon die reageert. 
Bedrijf, bevat eventueel aanwezige bedrijfsnaam.
Adres, bevat de adresgegevens van de persoon die reageert.
Woonplaats, bevat de woonplaats van de persoon die reageert.
Postcode, bevat de postcode van de persoon die reageert.
Telefoon, bevat het telefoonnummer van de persoon die reageert.
Fax, bevat het faxnummer van de persoon die reageert.

Blok 2: Reactiegegevens
Datum invoer, 
Bron, 
Bestemming, 
Afkomstig, 
Taal, 
IP, 
Browser, 
Bekend, 


 Reageren

 
Verzenden