Max Pages
Het CMS dat met uw bedrijf meegroeit!
Contact opnemen

 
 
 
 

Content

Met de content-editor kunt u wijzigingen aan huidige content-artikelen doorvoeren, volledig nieuwe content-artikelen aanmaken en ook nieuwe versies aanmaken van een reeds bestaand content-artikel. De aanwezigheid van bepaalde functionaliteiten hangt samen met de rechten van de gebruiker. Het kan zijn dat u als gebruiker in MAX alleen de mogelijkheid heeft om content-artikelen aan te passen, maar geen rechten heeft om een nieuw artikel aan te maken of een reeds bestaand artikel te verwijderen.
 

De content-module is opgebouwd uit drie verschillende schermen:

 1. Zoek artikel
 2. Overzicht met zoekresultaten
 3. Het scherm waarin men de teksten kan wijzigen

ZOEK ARTIKEL

figuur


Kiest u in het MAX menu voor Content dan komt u eerst terecht in het scherm 'Zoek Artikel' ([figuur]). In dit scherm heeft u de mogelijkheid te zoeken naar reeds bestaande content-artikelen enook de mogelijkheid een nieuw content-artikel aan te maken. Klik op de button 'Nieuw' als u een volledig nieuw artikel wilt aanmaken. 

Wilt u zoeken naar een reeds bestaand artikel, dan kunt u in de velden uit [figuur] de volgende zaken invullen of keuzes instellen:

 1. Artikel ID
 2. Taal
 3. Status
 4. Categorie
 5. Onderwerp
 6. Artikel
 7. Sites

1. Elk content-artikel heeft een overkoepelend ID dat los staat van taal en versie, dat we ook een referentienummer noemen. Het ID/referentienummer vertegenwoordigt in principe altijd hetzelfde content-artikel, wat dus in verschillende talen en versies voor kan komen. Dit ID staat altijd rechts boven in beeld als u zich in het scherm bevindt waarin u het content-artikel kunt wijzigen. Als u dit ID weet, dan kunt u dat in dit veld invullen.

2. In deze 'selectbox' kunt u kiezen uit de beschikbare talen waarin uw website beschikbaar is.

3. Stel de status in als u specifiek wilt zoeken naar bijvoorbeeld nieuwe artikelen.

4. In deze 'selectbox' kunt u kiezen uit de verschillende categorieën die beschikbaar zijn binnen uw website.

5. Het onderwerp is het titelveld van uw content-artikel waarop u kunt zoeken.

6. In het artikelveld kunt u een opeenvolgende reeks woorden uit een content-artikel invullen.

7. De selectbox met Sites heeft betrekking op de verschillende versies of affiliates die u vanuit deze MAX kunt onderhouden.
 

U hoeft niet alle velden in te vullen. Er mag ook gezocht worden zonder invoer van een zoekopdracht. U krijgt dan een lijst met alle content-artikelen te zien. Wordt er op basis van uw zoekopdracht maar één content-artikel gevonden, dan zult u direct worden doorgeschakeld naar het betreffende artikel.
 

Het zoekalgoritme werkt volgens het 'AND' principe. Dus als u meer dan één veld invoert om op te zoeken, geeft MAX een lijst met content-artikelen terug die aan alle velden voldoen.
 

ZOEKRESTULTATEN

figuur


Het scherm met zoekresultaten ([figuur]) geeft een overzicht van de gevonden content-artikelen die voldeden aan uw zoekopdracht. De eerste regel tekst geeft het totaal aantal records dat is gevonden en de grootte van de selectie dat u nu in beeld ziet. Er worden maximaal 20 records per pagina getoond. Bij meer dan twintig gevonden records kunt u verder bladeren door op de button 'Volgende pagina' te klikken.
 

In de eerste kolom verschijnt in rode cijfers het referentienummer van de groep content-artikelen. Het kan zijn dat er niet bij elke regel een referentienummer staat, dit betekent dat er binnen 1 referentienummer meerdere taalversies van dit artikel zijn gevonden. Het eerstvolgende referentienummer boven het lege 'vak' is het referentienummer waartoe deze regel behoort.
 

Als u met de muis over het gele mapje in de kolom categorie beweegt, verschijnt er een tool-tip met een lijst van categorieën waarbinnen het content-artikel valt.

Klik met de muis op het content-artikel dat u wilt wijzigen, u komt dan in het content-editor scherm terecht.
 

 Het content-editor scherm is als volgt opgebouwd:

 1. Tabbladen
 2. Versiebeheer
 3. Publiceren
 4. Titels
 5. Tekst
 6. Categorieën
 7. Bestandsbeheer
 8. Tonen op sites


DE VERSCHILLENDE TABBLADEN IN DE CONTENT-MODULE

figuur


Zoals u kunt zien in [figuur] bestaat de bovenste sectie van de content-editor uit twee rijen met tabbladen. De bovenste rij bestaat uit de tabbladen met beschikbare talen waarin uw website is gemaakt. Het blauwe tabblad met witte letters is het actieve tabblad. In het voorbeeld is dat Nederlands. Wilt u een artikel in een andere taal schrijven met hetzelfde referentienummer (in het voorbeeld is dat #24, rechts in beeld), klik dan op de gewenste taal en er wordt een content-artikel in de gewenste taal aangemaakt met de status nieuw.


De tweede rij bestaat uit de tabbladen van beschikbare versies (=status) van het content-artikel in de geselecteerde taal. In het voorbeeld is de (Nederlandstalige) online versie actief. Zoals u ziet is er ook een offline en een nieuwe versie beschikbaar.
 

Bij het klikken op een ander tabblad worden veranderingen in de huidige pagina niet opgeslagen. Sla veranderingen altijd eerst op met de knop onderaan de pagina voordat u van tabblad wisselt.
 

VERSIEBEHEER

figuur


[figuur] komt alleen voor in het tabblad 'nieuwe versie'. Het geeft u de mogelijkheid reeds betaande content in een andere versie te (her)gebruiken. De twee buttons verschijnen afhankelijk van de aanwezigheid van een online of offline artikel. Als u op een van beide buttons klikt, wordt alle informatie die de betreffende versie bezit overgenomen in de velden van het huidige content-artikel met de status 'nieuwe versie'.
 

Let er op dat alleen de velden gevuld worden. U moet uiteraard helemaal onder in het scherm altijd kiezen voor 'opslaan' of 'opslaan & voorvertoning' als u de gegevens wilt bewaren.
 

PUBLICEREN

figuur


Per statusversie van een content-artikel kunt u automatiseren dat een content-artikel verschijnt of verdwijnt op uw website. U vindt onder het kopje publiceren twee datumvelden. Eentje voor een start-datum en eentje voor een eind-datum. Aan de hand van deze data worden de statussen rond middernacht automatisch gewijzigd. Het wijzigen van een status heeft ook invloed op de andere content-artikelen met gelijk referentienummer. Elke nacht zal de website automatisch checken welke content-artikelen er die nacht moeten 'verschuiven' naar een andere status. Dit gaat als volgt:
 

Redactie-artikelen met status 'nieuw'
Op het moment dat het content-artikel met status nieuw 's nachts de online status moet krijgen en er is reeds een online content-artikel met hetzelfde referentienummer en in dezelfde taal aanwezig, dan zal het online content-artikel de status offline krijgen. Is er al een content-artikel met gelijk referentienummer en taal dat de status offline heeft, dan wordt deze verwijderd. (Dus nieuw wordt online, online wordt offline en offline wordt definitief verwijderd.)
 

Redactie-artikelen met de status 'online'
Op het moment dat het content-artikel met de status online 's nachts de status offline krijgt, zal een eventueel aanwezig offline content-artikel met gelijk referentienummer en in gelijke taal worden verwijderd. Een content-artikel met de 'nieuw' status met gelijk referentienummer en gelijke taal behoudt zijn nieuw status. (Dus nieuw blijft nieuw, online wordt offline en offline wordt verwijderd.)
 

Redactie-artikelen met de status 'offline'
U kunt een content-artikel met de status offline ook geautomatiseerd online zetten. Het eventueel aanwezige content-artikel met gelijk referentienummer en gelijke taal met de status online krijgt dan automatisch de status offline. (Dus nieuw blijft nieuw, offline en online wisselen onderling.)
 

De eerste twee velden in [figuur] zijn ervoor bedoeld aan te geven tussen welke twee data het content-artikel de status 'online' moet krijgen. Zo kunt u content-artikelen voorbereiden en op een gewenste dag automatisch op uw website laten verschijnen. U kunt de velden zowel handmatig als met behulp van het kalender-icoontje invullen.

Het eerste veld wordt altijd automatisch ingevuld met de datum waarop het content-artikel werd aangemaakt. U bent vrij om zowel het eerste als het tweede veld te wijzigen.

Het derde veld is ervoor bedoeld een getal in te vullen dat staat voor het aantal dagen dat dit content-artikel (in deze taal) online moet staan vanaf de datum in het eerste veld. Dit getal wordt automatisch omgerekend naar de einddatum en ingevuld in het tweede veld.

Het opschrift van de button rechts in [figuur] wisselt per statustabblad.

 1. Bij status 'nieuwe versie' staat er 'direct publiceren'.
 2. Bij status 'online' staat er 'zet offline'.
 3. Bij status 'offline' staat er 'zet online'.

 

TITELS

figuur


De twee velden in [figuur] zijn 2 velden die op de website weergegeven kunnen worden. De weergave van de titel en de subtitel zijn afhankelijk van de opmaak van uw website. Daar heeft u binnen MAX geen controle over. Dit is van tevoren vastgelegd in het ontwerp van de website.
 

U kunt er echter wel voor kiezen om zowel de titel als de subtitel niet op de website te laten zien. Een reden hiervoor kan zijn dat u meer controle over de opmaak van een titel wilt hebben. Dan kunt u ervoor kiezen om de titel niet zichtbaar te maken. U kunt dan een titel boven de tekst te zetten met de FCK Editor die hieronder beschreven wordt.
 

Het titelveld is wel verplicht om in te vullen voordat men het content-artikel kan opslaan. De reden hiervoor is dat u het content-artikel makkelijker kunt terug vinden met de zoekoptie 'Zoek artikel' die MAX biedt.

 

TEKST

figuur


[Figuur] biedt slechts een weergave van de tekst van het content-artikel. In het veld zelf kunnen geen wijzigingen aangebracht worden. Door op de knop 'Wijzig' te klikken wordt in een nieuw venster de 'FCK Editor' geopend. In de FCK Editor heeft u de mogelijkheid zelf teksten met afbeeldingen en links naar andere plekken binnen uw website op te maken, zonder dat u kennis nodig heeft van HTML en JavaScript.

Voor een uitgebreide uitleg over de FCK editor klik hier.
 

CATEGORIEËN


In bovenstaande afbeelding ([figuur]) ziet u hoe een content-artikel ingedeeld wordt in categorieën en subcategorieën. U kunt een lijst met content-artikelen in een bepaalde categorie onder een 'knop' van het menu plaatsen. Klikt u op deze knop dan krijgt u een lijst (=hitlist) met linkjes te zien die verwijzen naar de content-artikelen die voor die website (in de betreffende taal) met een online status aanwezig zijn.
 

figuur


U heeft de mogelijkheid content-artikelen te groeperen onder verschillende categorieën. Zo kunt u met behulp van de de content-editor de content-artikelen bijvoorbeeld groeperen onder een categorie nieuws en een categorie verhalen. In de FCK Editor heeft u ook de mogelijkheid om van een tekstselectie een link te maken, met een verwijzing naar een van de categorieën.
 

De categorie 'Positionering' is een speciale categorie die gebruikt wordt om artikelen op een 'fysieke' plek op de website te plaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld een content-artikel op een vaste plek op de homepagina laten verschijnen. De andere categorieën kunt u als geheel aan een knop in het menu van uw website koppelen.
 

Alle categorieën op uw website zijn aangemaakt tijdens het programmeer-proces van uw website. U beschikt niet over de mogelijkheid zelf categorieën aan te maken.

 

 

BESTANDSBEHEER

figuur


In de content-editor beschikt u over de mogelijkheid bestanden te uploaden en te koppelen aan een content-artikel. Dit is bedoeld om bestanden als PDF-files, ZIP-bestanden en Word-documenten aan te kunnen bieden. Wilt u image-bestanden aan uw content-artikel toevoegen puur voor het beeld van uw website, dan moet u dit in de FCK editor doen. Uiteraard mag u in het bestandsbeheer gedeelte ([figuur]) ook een image (bijv. een Desktop image) aanbieden, maar deze komt alleen als link onder het content-artikel tevoorschijn.
Als u een bestand koppelt aan het content-artikel, dan komt onder het content-artikel een link te staan naar het bestand zodat bezoekers dat bestand kunnen downloaden.

In [figuur] ziet u links in het vak Bestanden een overzicht met de aan dit content-artikel gekoppelde bestanden. U kunt het bestand ontkoppelen van het content-artikel door op het prullenmand-icoontje te klikken. Het bestand wordt niet van de server verwijderd, alleen de koppeling aan dit content-artikel wordt verwijderd.
 

Rechts ziet u het veld Zoek bestand met de knoppen Zoek en Upload.

De bestanden zijn opgeslagen op een eigen plaats op de server waarop uw website draait. Door een zoekwoord in te vullen en op de Zoek-button te klikken, zoekt u de door de namen van de bestanden die door u in het verleden zijn ge-upload op de server.


U kunt ook een bestand van uw eigen computer overzetten naar de server, zodat u het vervolgens op uw website kunt aanbieden. Klik op de Upload-button en er verschijnt een dialoogvenster waarin u het bestand dat u wilt overzetten, kunt selecteren. Verder is er een veld om een (verplichte) naam aan het bestand te geven, zodat u het bestand later makkelijk kunt terugvinden. U kunt ook een start- en einddatum invoeren, zodat u kunt aangeven vanaf welke datum de link naar dit bestand zichtbaar moet zijn onder het content-artikel.
 

Het veld waarin u kunt aangeven tot welke datum het bestand is te downloaden, is niet een verplicht veld. Een leeg veld betekent dat het bestand te downloaden is totdat u het content-artikel van uw website verwijdert of tot het moment dat u zelf handmatig de koppeling naar dit bestand weggooit door in dit scherm op het prullenmandje te klikken.
 

Er is een uitgebreidere manier om bestanden te beheren in MAX. Daar kunt u bestanden daadwerkelijk verwijderen van de server, verschijningsdata wijzigen etc.

 

TONEN OP SITES

 figuur


Het kan zijn dat uw website via meerdere affiliates op het web terug te vinden is. In zo'n geval wilt u misschien niet dat een bepaald content-artikel op alle affiliates te zien is. Onder het kopje 'Tonen op sites' ([figuur]) kunt u aangeven op welke 'affiliates' (=sites) het betreffende artikel terug te vinden moet zijn (mits er natuurlijk naar het content-artikel wordt verwezen door bijvoorbeeld een link in een tekst, of een menu-button).Reageren

 
Verzenden